Využití donepezilu v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku

10. 12. 2015

Neurotoxické účinky radioterapie mozku vedou u 50–90 % onkologických pacientů, kteří tuto léčbu podstoupili, k narušení kognitivních funkcí. Nedávno provedená americká klinická studie se zabývala možným využitím donepezilu, reverzibilního inhibitoru acetylcholinesterázy, v léčbě pacientů po radioterapii v oblasti mozku.

Inzerce

Do studie, jejíž některé výsledky byly představeny na 49. výročním sjezdu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu, bylo zařazeno 198 dospělých jedinců převážně středního věku, kteří před šesti a více měsíci prodělali radioterapii části či celého mozku z důvodu přítomnosti primárního mozkového tumoru (u 66 % subjektů), mozkových metastáz (u 27 % subjektů) či z důvodu profylaxe (v 8 % případů). Zúčastněným byla náhodně přidělena buď léčba donepezilem (v jedné denní dávce 5 mg po dobu 6 týdnů, 10 mg po dobu 18 týdnů), či placebem. Kognitivní testy hodnotící  paměť, pozornost, řeč, vizuomotoriku, verbální fluenci a exekutivní funkce byly provedeny před randomizací a dále po 12 a 24 týdnech od začátku terapie. Cílem bylo vyhodnotit změny celkového kognitivního kompozitního skóre a jednotlivých kognitivních domén.

Po 24 týdnech užívání donepezilu nebo placeba se výsledné kognitivní kompozitní skóre mezi oběma skupinami signifikantně nelišilo (p = 0,48). Významné rozdíly favorizující donepezil však byly nalezeny v případě paměti (rekognice, p = 0,027; diskriminace, p = 0,007) a motorické rychlosti a obratnosti (p = 0,016). Signifikantní interakce byly nalezeny v léčené skupině mezi úrovní kognitivních funkcí před zahájením léčby a terapií, a to pro kognitivní kompozitní skóre (p = 0,01), bezprostřední vybavení (p = 0,05), oddálené vybavení (p = 0,004), pozornost (p = 0,01), vizuomotorické schopnosti (p = 0,02) a motorickou rychlost a obratnost (p < 0,001). U jedinců, kteří měli před zahájením léčby výrazněji narušené kognitivní funkce, byl přínos užívání donepezilu vyšší.

Terapie donepezilem nevedla k signifikantnímu zlepšení celkového kompozitního skóre proti placebu, vedla však k mírnému zlepšení některých kognitivních funkcí, a to zejména u nemocných s výraznějším kognitivním deficitem přítomným před zahájením léčby.

(veri)

Zdroj: Rapp S. R., Case L. D., Peiffer A. et al. Donepezil for irradiated brain tumor survivors: a phase III randomized placebo-controlled clinical trial. J Clin Oncol 2015 May 20; 33 (15): 1653–1659, doi: 10.1200/JCO.2014.58.4508.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Psychiatrie
Nejnovější kurzy
Poruchy kognitivních funkcí
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmakoterapie demence a kognitivních poruch
Autoři: Prim. MUDr. Vanda Franková

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?”
Autoři: MUDr. Ladislav Pazdera

Geriatrický pohled na problematiku demence
Autoři: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se