Srovnání účinnosti kombinace memantinu a čtyř různých inhibitorů cholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby

8. 10. 2015

Kombinovaná léčba memantinem a inhibitory cholinesterázy se ukázala být u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou účinná. Který z inhibitorů cholinesterázy je pro tuto léčbu nejvhodnější, však prozatím jasné není. Srovnáním účinnosti čtyř různých preparátů v kombinaci s memantinem u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nedávno publikovaná čínská studie.

Inzerce

Metodika studie

Autoři studie pracovali s daty 110 pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku od 56 do 84 let. Ti byli randomizováni do 5 skupin podle toho, zda užívali memantin v kombinaci s placebem, donepezilem, rivastigminem, galantaminem a huperzinem A, přičemž léčba trvala po dobu 24 týdnů. Hodnocení účinnosti léčby bylo prováděno s využitím testů MMSE (Mini-Mental State Examination) a ADCS-ADL (Alzheimer Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living), a to na začátku terapie a dále po 12 a 24 týdnech jejího trvání. Pro posouzení bezpečnostního profilu terapie byl zaznamenán výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky studie

Po 12 i 24 týdnech léčby bylo zaznamenáno zlepšení ve výstupech z obou prováděných testů, a to ve všech pěti skupinách. U MMSE nebyl po 12 týdnech terapie nalezen mezi jednotlivými skupinami žádný signifikantní rozdíl. Po 24 týdnech terapie vykazovali nemocní, kterým byla podávána kombinace memantin + huperzin A, prokazatelně vyšší hodnoty MMSE v porovnání s těmi, kdo užívali kombinaci memantin + placebo (p < 0,05). Výraznější pokles v ADL skóre vykazovali po 12 týdnech terapie pacienti léčení kombinacemi memantin + galantamin i memantin + huperzin A. Po 24 týdnech však jedině kombinace memantin + huperzin A vykazovala výraznější snížení ADL skóre v porovnání se samotnou léčbou memantinem (p < 0,05). Incidence nežádoucích účinků se mezi jednotlivými skupinami během léčby nijak významně nelišila.

Provedená studie prokázala, že zlepšení skóre MMSE a ADL u pacientů s Alzheimerovou chorobou lze očekávat u všech čtyř inhibitorů cholinesterázy užívaných v kombinaci s memantinem. Podáváni kombinace huperzin A + memantin je dle studie nejúčinnější. Autoři však přiznávají, že vzhledem k malému vzorku subjektů je nutné provedení dalších studií.

(veri)

Zdroj: Shao Z. Q. Comparison of the efficacy of four cholinesterase inhibitors in combination with memantine for the treatment of Alzheimer’s dinase. Int J Clin Exp Med 2015; 8 (2); 2944–2948.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Psychiatrie
Nejnovější kurzy
Poruchy kognitivních funkcí
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmakoterapie demence a kognitivních poruch
Autoři: Prim. MUDr. Vanda Franková

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?”
Autoři: MUDr. Ladislav Pazdera

Geriatrický pohled na problematiku demence
Autoři: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se