Neuroprotektivní efekt memantinu u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou

9. 12. 2015

Ischemická cévní mozková příhoda se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí a vzniku trvalého zdravotního postižení. Účinností vysokých dávek memantinu na neurologické funkce pacientů s ischemickým iktem se zabývala studie nedávno publikovaná v časopisu Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Inzerce

Studie pracovala s medicínskými daty pacientů, kteří byli v předchozích 24 hodinách přijati s mírnou až středně těžkou ischemickou cévní mozkovou příhodou tromboembolické etiologie do nemocnice Imam Hossein Hospital v Teheránu. Nemocní byli náhodně rozděleni do dvou skupin – v první z nich užívali memantin a druhá byla kontrolní.

Ve skupině užívající účinnou látku byl pacientům vedle standardní terapie podáván memantin v dávce 20 mg 3× denně po dobu 5 dní. K posouzení neurologického postižení bylo využito škály The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), testování bylo prováděno denně. Primárním cílem autorů studie bylo srovnání dosaženého skóre NIHSS v obou skupinách, a to v 1. a 5. dnu terapie.

Kontrolní skupina obsahovala 15 žen a 14 mužů ve věku 70,78 ± 10,92 roku. Ve skupině, které byl podáván memantin, bylo 16 žen a 8 mužů ve věku 73,33 ± 9,35 roku. Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v rozložení věku a pohlaví a stejně tak ani v přidružených onemocněních a aktuálně užívaných lécích.

Změny ve skóre NIHSS dosaženém v 1. a 5. dnu léčby se signifikantně lišily mezi kontrolní skupinou (1,24 ± 0,96) a skupinou jedinců léčených memantinem (2,96 ± 0,1; p < 0,0001). U nemocných s ischemickým iktem, kteří užívali memantin v dávce 60 mg denně, došlo v porovnání s kontrolní skupinou k výraznějšímu snížení skóre NIHSS. Podávání memantinu se proto ukázalo být pro zlepšení neurologických funkcí u takto nemocných přínosné.

(veri)

Zdroj: Kafi H., Salamzadeh J., Beladimoghadam N., Sistanizad M., Kouchek M. Study of the neuroprotective effects of memantine in patients with mild to moderate ischemic stroke. Iran J Pharm Res 2014; 13 (2): 591–598.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Psychiatrie
Nejnovější kurzy
Poruchy kognitivních funkcí
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmakoterapie demence a kognitivních poruch
Autoři: Prim. MUDr. Vanda Franková

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?”
Autoři: MUDr. Ladislav Pazdera

Geriatrický pohled na problematiku demence
Autoři: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se