Kombinovaná terapie inhibitory cholinesterázy a memantinem: Okayama Memantine Study

13. 11. 2015

Srovnáním klinického efektu kombinované léčby dvou různých inhibitorů cholinesterázy a memantinu u nemocných s Alzheimerovou chorobou se zabývala nová japonská studie. Její výsledky byly letos publikovány v časopisu Journal of Alzheimer’s Disease.

Inzerce

Nedávno provedená retrospektivní studie japonských autorů (The Okayama Memantine Study) se zabývala srovnáním efektivity kombinované terapie inhibitory cholinesterázy (donepezilu či galantaminu) a memantinu u nemocných s Alzheimerovou chorobou (n = 114). Hodnocení bylo prováděno s využitím 6 baterií testů při zahájení léčby, po 6 měsících monoterapie inhibitory cholinesterázy a dále po 3, 6 a 12 měsících od přidání memantinu. Testy byly zaměřeny na hodnocení kognitivních a afektivních funkcí pacientů.

Přidání memantinu k terapii inhibitory cholinesterázy vedlo po dobu 6 měsíců ke stabilizaci výsledků v testech Mini-Mental State Examination (MMSE) a Hasegawa Dementia Rating Scale-Revised (HDS-R). Po 12 měsících kombinované terapie došlo v obou podskupinách k signifikantnímu poklesu výsledných hodnot. V hodnotách testu Frontal Assessment Battery (FAB) došlo k poklesu po 12 měsících od přidání memantinu k léčbě donepezilem, zatímco v podskupině s galantaminem bylo po 6 měsících kombinované léčby zaznamenáno zlepšení. Afektivní funkce byly po přidání memantinu dobře zachovány po dobu 12 měsíců. Výjimku tvořily hodnoty dosažené ve škále hodnotící apatii, u kterých došlo po 12 měsících od zahájení kombinované léčby ke zhoršení v případě podskupiny užívající galantamin.

Přidání memantinu k terapii donepezilem stabilizovalo skóre v testech hodnotících kognitivní funkce na dobu 6 měsíců a afektivní funkce na dobu 12 měsíců. Přidání memantinu k léčbě galantaminem vedlo ke zlepšení hodnot dosažených v testu FAB po 6 měsících, avšak ve škále hodnotící apatii došlo ve stejné podskupině po 12 měsících kombinované terapie ke zhoršení.

(veri)

Zdroj: Matsuzono K., Hishikawa N., Ohta Y. et al. Combination therapy of cholinesterase inhibitor (donepezil or galantamine) plus memantine in the Okayama Memantine Study. J Alzheimers Dis 2015; 45 (3): 771–780.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Psychiatrie
Nejnovější kurzy
Poruchy kognitivních funkcí
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmakoterapie demence a kognitivních poruch
Autoři: Prim. MUDr. Vanda Franková

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?”
Autoři: MUDr. Ladislav Pazdera

Geriatrický pohled na problematiku demence
Autoři: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se