Kombinace donepezilu s memantinem je bezpečnou a efektivní terapeutickou možností v léčbě pacientů se středně závažnou až těžkou Alzheimerovou nemocí

18. 5. 2016

Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k poklesu kognitivních funkcí, což ve svém konečném důsledku vede k behaviorálním a neuropsychiatrickým potížím a k závislosti pacienta na pomoci jiné osoby. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc a v současné době je v terapeutických možnostech pouze ovlivnění jejího postupu. Jako jedna z efektivních a bezpečných možností v léčbě středně závažné až těžké formy nemoci se jeví kombinace donepezilu s memantinem.

Inzerce

Atri et al. provedli post hoc metaanalýzu dvou 24 týdnů trvajících randomizovaných dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií, kdy byl pacientům léčeným donepezilem v dávce 10 mg/den přidán buď memantin v dávce 20 mg/den, nebo placebo. Do analýzy byli zařazeni nemocní se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby (n = 510), přičemž 264 z nich dostalo kombinaci donepezilu s memantinem a 246 donepezil s placebem. Účinky kombinační terapie byly také zkoumány pro podskupinu jedinců se středně závažnou AD (n = 367), kdy 186 jedincům byla podána kombinace donepezilu s memantinem a 181 kombinace donepezilu s placebem.

Výsledky

Skupina se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby, která dostávala kombinaci donepezilu s memantinem, si vedla výrazně lépe při vyšetření kognitivních funkcí (p < 0,0001), funkce (p = 0,02) a celkového stavu (p = 0,010). Obdobné výsledky byly pozorovány pro podskupinu nemocných se středním stupněm Alzheimerovy nemoci: vyšetření kognitivních funkcí (p = 0, 008), funkce (p = 0,04) a celkového stavu (p = 0,008) ukázala lepší výsledky u pacientů na kombinační léčbě.

Stejně tak v obou skupinách vykazovali jedinci na kombinační léčbě podstatně menší míru patrného klinického zhoršení. Ve skupině se středně závažnou až těžkou formou Alzheimerovy choroby se jednalo o 8,7 % oproti 20,4 % ve skupině s placebem (p = 0, 0002). V podskupině se středně závažnou AD se jednalo o zhoršení o 5,9 % oproti 15 % ve skupině s placebem  (p = 0,006).

Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách obdobný. Jednalo se nejčastěji o závratě, agitovanost, průjem a zvýšené riziko pádů.

Závěr

Vzhledem k obecně špatné léčitelnosti pokročilejších forem Alzheimerovy nemoci má terapeutická možnost kombinace donepezilu s memantinem zásadní klinický význam. Výsledky prezentované metaanalýzy jsou v souladu s předchozími poznatky, že kombinační léčba u těchto pacientů redukuje zhoršení kognitivních funkcí, funkce, celkového stavu a výskyt patrného klinického zhoršení. Metaanalýza provedená na velkém souboru jedinců prokázala, že kombinace donepezilu s memantinem je efektivní, bezpečnou a dobře tolerovanou terapeutickou možností. 

(ivh)

Zdroj: Atri A., Molinuevo J. L., Lemming O. et al. Memantine in patients with Alzheimer’s disease receiving donepezil: new analyses of efficacy and safety for combination therapy. Alzheimers Res Ther 2013; 5(1): 6; doi: 10.1186/alzrt160.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Psychiatrie
Nejnovější kurzy
Poruchy kognitivních funkcí
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmakoterapie demence a kognitivních poruch
Autoři: Prim. MUDr. Vanda Franková

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?”
Autoři: MUDr. Ladislav Pazdera

Geriatrický pohled na problematiku demence
Autoři: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře
Autoři: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se