Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

24. 11. 2014

Je možné použít rozvoj sunitinibem indukované hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako nové biomarkery účinnosti sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC)?

Do studie bylo zahrnuto 181 po sobě následujících pacientů s mRCC, kteří byli léčeni sunitinibem. Z této skupiny dostávalo 39 (22 %) pacientů sunitinib v dávce 50 mg/den po dobu 4 týdnů a poté následovala 2týdenní pauza, dalších 80 (44 %) pacientů dostávalo 37,5 mg/den kontinuálně a 62 (34 %) pacientů 25 mg/den kontinuálně. Analyzovány byly léčbou navozené nežádoucí účinky (NÚ) a jejich vliv na výsledky léčby.

Během léčby sunitinibem se hypertenze rozvinula u 60 (33 %) pacientů, u 88 (49 %) pacientů byla přítomna neutropenie a 135 (75 %) pacientů trpělo trombocytopenií. Tyto NÚ byly signifikantně asociovány s delším intervalem bez progrese (PFS; pacienti s hypertenzí 15,7 vs. pacienti bez hypertenze 6,7 měsíce; pacienti s neutropenií 14,6 vs. pacienti bez neutropenie 6,9 měsíce; pacienti s trombocytopenií 10,4 vs. pacienti bez trombocytopenie 4,2 měsíce; p < 0,0001) a celkovým přežitím (OS; pacienti s hypertenzí 37,5 vs. pacienti bez hypertenze 16,2 měsíce; pacienti s neutropenií 33,7 vs. pacienti bez neutropenie 13,2 měsíce; pacienti s trombocytopenií 22,3 vs. pacienti bez trombocytopenie 13,2 měsíce, p ≤ 0,008). Všechny tři NÚ byly asociovány se signifikantně delším PFS a OS u všech podávaných dávek sunitinibu. Pacienti, u kterých se vyvinuly všechny tři NÚ současně, měli lepší výsledky než pacienti bez těchto NÚ – odpověď na léčbu byla 47 % u pacientů ve všemi třemi NÚ vs. 4 % u pacientů bez NÚ, medián PFS byl u pacientů se všemi třemi NÚ 27,1 měsíce vs. 3,5 měsíce u pacientů bez NÚ. OS u pacientů se všemi třemi NÚ nebylo dosaženo vs. 5,3 měsíce u pacientů bez NÚ (všechna p < 0,0001).

Rozvoj hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako NÚ léčby sunitinibem u pacientů s mRCC je pozitivním prediktorem léčebné odpovědi. Tyto výsledky mohou pomoci individualizovat dávkování sunitinibu s ohledem na běžné NÚ spojené s léčbou sunitinibem.

(epa)

Zdroj: Rautiola J., Donskov F., Peltola K., et al. Sunitinib-induced hypertension, neutropenia and thrombocytopenia as predictors of good prognosis in metastatic renal cell carcinoma patients. BJU Int. 2014 Sep 23; doi: 10.1111/bju.12940. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se