Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

20. 2. 2014

Sunitib působí antiangiogenně, stejně jako léky užívané v léčbě agresivní fibromatózy. Z provedené studie u pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou se zdá, že by sunitinib mohl být účinný a užitečný i v této indikaci.

Několik studií v poslední době ukázalo, že imatinib může navozovat odpověď a stabilizovat onemocnění agresivní fibromatózou (AF). Tento efekt je pravděpodobně způsoben PDGFR-β (platelet-derived growth factor β) a KIT mutacemi. Sunitinib blokuje nejen skupinu PDGFR a KIT, ale i FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) a VEGFRs (Vascular Endothelial Growth Factor Receptors), a působí tak antiangiogenně. Cílem této prospektivní multicentrické nekontrolované studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost sunitinibu u pacientů s pokročilou AF.

Do studie bylo mezi červnem 2008 a březnem 2012 zahrnuto 19 pacientů s histologicky prokázanou AF, kteří byli léčeni ve třech centrech. Jeden léčebný cyklus znamenal čtyřtýdenní podávání 37,5 mg sunitinibu denně bez přestávky. Primárním cílem byla léčebná odpověď hodnocená pomocí kritérií Response Evaluation Criteria In Solid Tumors verze 1.0 (RECIST 1.0). Mezi pacienty bylo 10 žen (53 %), medián věku byl 30 let (rozmezí 22–67 let). Většina primárních lokalizací byla intraabdominální (12, tedy 63,2 %), u 10 pacientů (52,6 %) byla AF asociována s familiární adenomatózní polypózou. Medián počtu cyklů u jednoho pacienta byl 6 (rozmezí 1–47 cyklů).

U 5 pacientů (26,3 %) bylo dosaženo částečné odpovědi a u dalších 8 (42,1 %) byla nemoc stabilní. Celkové procento odpovědí bylo v intention-to-treat analýze 26,3 % (95 % confidence interval [CI] 6,3–45,7). Medián následného sledování byl 20,3 měsíce (rozptyl 1,8–50,7 měsíce). Po 2 letech bylo 74,7 % pacientů bez progrese onemocnění a celkové přežití bylo 94,4 %. Nejzávažnější nežádoucí účinky stupně 3 nebo 4, které se objevily u > 5 % pacientů, byly neutropenie (33,3 %), průjem (5,3 %) a palmárně-plantární erytrodysestezie (5,3 %). U 3 z 12 pacientů s mesenterickou lokalizací AF byly časně během léčby zaznamenány komplikace související s nekrózou tumoru – šlo o masivní krvácení z mesenteria (n  =  1), perforaci střeva (n  =  1) a střevní píštěl (n  =  1).

Zdá se, že sunitinib má u AF potenciální protinádorovou aktivitu a může být užitečný v léčbě AF mimo mesenteriální lokalizaci.

(epa)

Zdroj: Jo J. C., Hong Y. S., Kim K. P., et al. A prospective multicenter phase II study of sunitinib in patients with advanced aggressive fibromatosis. Invest New Drugs. Publikováno online 16. ledna 2014; doi: 10.1007/s10637-013-0059-0Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se