Geriatrics and Gerontology - Issue 2/2019

Editorial

41
Editorial

43
Specifics of acute urological care in elderly patients

J. Špaček, P. Navrátil jr., M. Broďák

48
TRUS/MRI fusion prostate biopsy in patient over 65 years – results and complication rate analysis.

MUDr. Jakub Musil, MUDr. Jan Jandejsek, Mba Mba, prof. MUDr. Miloš Bro Ák, Ph.D.

53
Are robot-assisted radical prostatectomies safe in patients over 65?

prof. MUDr. Miloš Bro Ák, Ph.D., MUDr. Josef Košina, MUDr. Michal Balík, MUDr. Petr Hušek, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

59
Risk and complications of the robotic partial nephrectomy in patients in age over 65 years

MUDr. Markéta Matějková, MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.


Review Article

64
The treatment of the water and electrolyte disturbances in geriatric patients.

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.


70
A Geriatrician in a General Practitioner´s Shoes

MUDr. Astrid Matějková


75
Ohlédnutí za Celostátním gerontologickým kongresem

B. Jurašková


78
DIABETES MELLITUS LÉČBA U STARŠÍCH PACIENTŮ V ČR. Doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře

MUDr. Igor Karen, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Mba Mba, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account