Czech Urology - Issue 2/2021

Editorial

89
EDITORIAL

Video

90
Inferior vena cava lesion as a complication of laparoscopic radical nephroureterectomy with retroperitoneal lymphadenectomy

Lenka Plincelnerová, Milan Čermák, Lukáš Fišer, Ágnes Juhász, Jiří Kočárek


Review article

94
Transperineal prostate biopsy in the diagnosis of prostate cancer

Jiří Stejskal, Vítězslav Hanáček, Vanda Adamcová, Roman Zachoval


106
Antibiotic prophylaxis in multiparametric magnetic resonance imaging-guided transrectal prostate biopsy

Jakub Řezáč, Otakar Čapoun, Roman Sobotka, Lenka Kupidlovská, Lukáš Lambert, Petr Hanuš, Iva Macová, Vladimír Černý, Tomáš Hanuš

112
Ultrasound versus fluoroscopic localisation during extracorporeal shockwave lithotripsy

Michaela Motolová, Milan Král

120
Laparoscopic partial nephrectomy of solitary kidneys

Jiří Kolář, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Adriena Bartoš Veselá, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Milan Hora


131
Posterior urethral valve with late manifestation in a 14-year-old boy

Zuzana Bartošová, Jan Starczewski, Pavel Tolinger


137
Posterior pubic symphyseal protuberance as an obstacle to radical prostatectomy

Milan Hora, Jiří Ferda, Kristýna Pivovarčíková, Jaroslav Zeman, Hana Sedláčková

140
Rare case of acquired herniation of the kidney in the chest

Barbora Šimáčková, Miloš Bočan, Jan Schraml, Marek Broul

143
Bilateral inguinal hernia solved with mash during extraperitoneal robot assisted radical prostatectomy

Milan Hora, Petr Stránský, Hana Sedláčková, Jiří Ferda, Ondřej Hes


Laudatio

147
Životné jubileum prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc.
149
Jubileum profesora Tomáše Hanuše
155
Profesor Babjuk slaví šedesátiny

158
Ohlédnutí za JEUS 2021

Jiří Ladman


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account