Skóre Dublin-Boston: jednoduchý prognostický nástroj pro klinické rozhodování u pacientů s COVID-19

4. 11. 2020

Na základě vývoje poměru hladin interleukinu 6 (IL-6) a interleukinu 10 (IL-10) vytvořil mezinárodní tým autorů z Irska a Spojených států amerických 5bodové skóre Dublin-Boston pro predikci klinického výsledku onemocnění COVID-19.

Úvod

U pacientů s COVID-19 byla zjištěna zvýšená hladina IL-6 a tento cytokin byl následně navržen jako biomarker pro identifikaci nemocných, u nichž je vhodná protizánětlivá léčba kortikosteroidy nebo monoklonálními protilátkami. Východiskem recentně publikované irsko-americké práce bylo ověřit, zda namísto samotné hladiny IL-6 nebude mít větší prediktivní význam vývoj jeho hladiny v čase nebo vývoj poměru hladin IL-6 a IL-10 v čase.

Metodika a průběh studie

Studie proběhla u 80 náhodně vybraných pacientů hospitalizovaných pro COVID-19. Jejich průměrný věk činil 58 let, 65 % tvořili muži a příznaky (nejčastěji horečka, dušnost, únava a kašel) se u nich rozvinuly průměrně 2 dny (± 2 dny) před hospitalizací.

Jako klinický výsledek onemocnění COVID-19 byly stanoveny 3 možnosti klinického stavu po 7 dnech: zlepšení, beze změny nebo zhoršení. Autoři hodnotili souvislost těchto 3 možných výsledků s následujícími parametry:

  • vstupní hladina IL-6 a vstupní poměr IL-6 : IL-10,
  • změna těchto parametrů do 2 dnů
  • změna těchto parametrů do 4 dnů
  • rychlost změny těchto parametrů v průběhu celého sledování

Ke stanovení souvislosti byla použita logistická regresní analýza, a to jak bez úpravy na další faktory, tak po úpravě na věk a pohlaví pacientů.

Výsledky

Nejlepším prediktorem výsledku byla rychlost změny poměru hladin IL-6 : IL-10 v průběhu celých 7 dnů sledování. Její prediktivní hodnota ovšem byla jen minimálně vyšší než v případě změny poměru IL-6 : IL-10 do 4. dne. Souvislost s klinickým výsledkem byla u obou parametrů zjištěna u celého spektra pacientů s COVID-19, úprava na pohlaví a věk nepřinesla žádné upřesnění.

Skóre Dublin-Boston

Vzhledem k tomu, že výpočet rychlosti změny poměru IL-6 : IL-10 je v klinických podmínkách nepraktický, vybrali autoři k vytvoření prognostického skóre změnu poměru hladin IL-6 : IL-10 do 4. dne.

5bodové skóre Dublin-Boston se pohybuje v hodnotách −2, −1, 0, 1, 2. Stanoví se následujícím způsobem: rozdíl mezi poměrem IL-6 : IL-10 4. den hospitalizace a při přijetí se vynásobí 2 a zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Každý 1 bod nárůstu skóre znamená 5,6násobné zvýšení pravděpodobnosti závažnějšího průběhu onemocnění (poměr šancí [OR] 5,62; 95% interval spolehlivosti [CI] −3,22 až 9,81; p = 1,2 × 10−9).

Závěr

Skóre Dublin-Boston lze v klinické praxi velmi snadno stanovit a využít u širokého spektra pacientů hospitalizovaných pro COVID-19. Přináší informaci upřesňující prognózu, která může pomoci v rozhodování o možném zintenzivnění poskytované péče, zavedení či ukončení mechanické ventilace a dalších terapeutických modalit.

(zza)

Zdroj: McElvaney O. J., Hobbs B. D., Qiao D. et al. A linear prognostic score based on the ratio of interleukin-6 to interleukin-10 predicts outcomes in COVID-19. EBioMedicine 2020 Oct 8; 61: 103026, doi: 10.1016/j.ebiom.2020.103026 [Epub ahead of print].Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se