Projekt EUROAGEISM, FIP7 program, Horizont 2020


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2018, 7, č. 3: 121-126
Kategorie: Zprávy, recenze, informace

Je nám ctí oznámit, že Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jednou z hlavních výzkumných institucí, které se podílejí na projektu financovaném EU EUROAGEISM (2017–2021), jenž začal 16. listopadu 2017 prvním setkáním konsorcia EUROAGEISM v Tel Avivu v Izraeli.

Farmaceutická fakulta UK je jedním z hlavních příjemců projektu EUROAGEISM H2020 a je zodpovědná za 7. vědecký program FIP7 s názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe“ pod vedením PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. (z Katedry sociální a klinické farmacie, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové). PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., je členkou vědeckého konsorcia projektu EUROAGEISM a odbornicí v geriatrické klinické farmacii a geriatrické farmakoepidemiologii. Výzkumné práce na projektu FIP7 budou zaměřeny na řešení specifických problémů nevhodného předepisování a nadměrné polyfarmacie u starších dospělých, při popisu dostupnosti alternativ bezpečnějších léků a služeb pro léčbu léků u starších pacientů v Evropě. Tento projekt by měl podporovat rozvoj geriatrické klinické farmacie na národní a evropské úrovni. Celý projekt EUROAGEISM H2020 je multidisciplinární multisektorální vědecko-politické mezinárodní konsorcium výzkumných pracovníků, tvůrců politik a odborníků z oblasti sociální a zdravotní péče z vynikajících výzkumných týmů úzce spolupracujících se strategickými evropskými partnery zapojenými do projektu, např. AGE Platform Europe, Světová zdravotnická organizace, Health and Social Care Alliance a United Nations Economic Commision for Europe (UNECE).

Slavnostní meeting výzkumníků FIP7 programu projektu EUROAGEISM, Horizont 2020

hotel Tatra, Bratislava, 28.–29. 6. 2018

Dne 27. 6. 2018 se konal v Bratislavě meeting evropského konsorcia projektu EUROAGEISM Horizont 2020 a ve dnech 28.–29. 6. 2018 proběhl zahajovací meeting mladých výzkumníků 7. výzkumného programu (FIP7) projektu EUROAGEISM H2020 pod názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe“. Tento projekt je řešen na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (viz https://portal.faf.cuni.cz/Research-Overview/Euroageism-project/).

Cílem FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 je do roku 2021 porovnat racionalitu předepisování léků ve stáří a dostupnost klinicko-farmaceutických služeb u geriatrických nemocných v 8 zemích střední a východní Evropy, ve 3 západoevropských a 2 mimoevropských zemích. Do projektu budou zapojeny týmy z České republiky, Litvy, Slovenské republiky, Estonska, Chorvatska, Srbska, Albánie, Bulharska, Belgie, Irska, Portugalska, Turecka a pro zájem Světové zdravotnické organizace i výzkumníci z Indie a Etiopie. Na podkladě výzkumných prací budou pro Evropskou komisi zpracovávána doporučení, jak zvýšit racionalitu předepisování léků ve stáří a jak podpořit vyšší bezpečnost indikovaných lékových režimů u starších nemocných v různých prostředích zdravotní péče.

Obr. 1 a 2 Jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. 6. 2018, hotel Tatra, Bratislava
Obr. 1 a 2 Jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. 6. 2018, hotel Tatra, Bratislava


Bratislavského meetingu se zúčastnilo 10 mladých výzkumných pracovníků z 9 evropských i mimoevropských zemí a 9 výzkumníků – seniorů z převážně evropských výzkumných institucí. Z mladých výzkumníků byli na jednání pozváni kolegové, kterým se v probíhající soutěži EUROAGEISM konsorcia na jaře roku 2018 podařilo získat pozice účastníků v 7. výzkumném programu projektu EUROAGEISM H2020 (pozice „ESR participants in the network“).

Během slavnostního ceremoniálu 1. dne přišla účastníky ze souběžného meetingu inciativy EU COST Action IS1402 pozdravit vedoucí celého evropského projektu Prof. L. Ayalon. Po úvodních prezentacích obdrželi mladí výzkumníci slavnostní diplomy. Vítězkou soutěže o pozici mladé výzkumné pracovnice v FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 („Main Early Stage Researcher“) se stala Jovana Brkić, MSc., z Univerzity v Bělehradě, Srbsko. Po dobu následujících 4 let bude působit na Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK pod vedením PharmDr. D. Fialové, Ph.D., vedoucí FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, a bude mít možnost absolvovat výzkumné stáže na významných partnerských institucích projektu, jakými jsou např. UNECE, WHO, Evropské centrum, AGE Platform Europe nebo Health Alliance Scotland.

Obr. 3 a 4 Vítězka soutěže Jovana Brkić, MSc., s PharmDr. D. Fialovou, Ph.D., a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. J. Rohem
Obr. 3 a 4 Vítězka soutěže Jovana Brkić, MSc., s PharmDr. D. Fialovou, Ph.D., a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. J. Rohem


Mezi výzkumníky z dalších zemí, kteří získali ocenění jako „Participants in the network in FIP7 EUROAGEISM H2020 program“ byli slavnostně oceněni:


Obr. 5 a 6 Prezentace mladých výzkumníků a slavnostní předávání diplomů
Obr. 5 a 6 Prezentace mladých výzkumníků a slavnostní předávání diplomů

Obr. 7 a 8 Brkić, MSc., s PharmDr. D. Fialovou, PhD., doc. Rohem a prof. Vlčkem. Fotografie z 2. dne jednání FIP7 programu projektu
EUROAGEISM H2020
Obr. 7 a 8 Brkić, MSc., s PharmDr. D. Fialovou, PhD., doc. Rohem a prof. Vlčkem. Fotografie z 2. dne jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020

Slavnostního předání diplomů v FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 se kromě vedoucí programu PharmDr. D. Fialové, Ph.D., zúčastnili za FaF UK i proděkan pro vědu a výzkum doc. PharmDr. J. Roh, Ph.D., a předseda Oborové rady postgraduálního studia klinické a sociální farmacie a vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie (KSKF) FaF UK prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Na profesionální organizaci setkání se významně podílely manažerka projektu Ing. Andrea Vokálová, paní Andrea Pezzillo z KSKF FaF UK a Dr. Lubica Volanská, Ph.D., z Akademie věd Slovenské republiky.

Obr. 9 Účastníci jednání, hotel Tatra, Bratislava (28.– 9. 6. 2018)
Obr. 9 Účastníci jednání, hotel Tatra, Bratislava (28.– 9. 6. 2018)

Evropský projekt EUROAGEISM H2020 sdružuje 15 výzkumných programů řízených konsorciem hlavních výzkumníků z Izraele, České republiky, UK, Polska, Nizozemí, Švédska, Finska a Belgie. Jednotlivé programy jsou zaměřeny na aktuální otázky související se stárnutím celosvětové populace, např. na problematiku dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, pracovních pozic pro seniory, medializaci stáří a stárnutí, právní aspekty očekávaných změn a racionální farmakoterapii ve stáří (poslední uvedený cíl je náplní FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020). Na jednání v Bratislavě byly představeny plánované aktivity a mezníky FIP7 programu v hodnocení racionality geriatrické farmakoterapie na následující 4leté období. Druhý den jednání probíhal i zácvik mladých výzkumníků v metodice výzkumu. K neformální části setkání patřily společné večeře v bratislavských restauracích.

Podpořeno projektem EUROAGEISM Horizont 2020- 764632-MSCA-ITN -2017-2021.

Za organizační tým:

Ing. Andrea Vokálová

manažerka FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

vedoucí FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více