Projekt EUROAGEISM, FIP7 program, Horizont 2020


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 136-138
Kategorie: Zprávy

Je nám ctí oznámit, že Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jednou z hlavních výzkumných institucí, které se podílejí na projektu financovaném Evropskou komisí (EC) v programu Horizont 2020 pod názvem EUROAGEISM H2020 (2017–2021), jenž začal 16. listopadu 2017 prvním setkáním vedoucích výzkumníků v Tel Avivu v Izraeli. Farmaceutická fakulta UK je v tomto projektu zodpovědná za 7. vědecký program FIP7 „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe“ pod vedením PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. (Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK, Hradec Králové), členky evropského konsorcia projektu EUROAGEISM H2020 a odbornice v geriatrické klinické farmacii a geriatrické farmakoepidemiologii.

Výzkumné práce na projektu FIP7 budou zaměřeny na řešení specifických problémů nevhodného předepisování a nadměrné polyfarmakoterapie u starších nemocných, při popisu dostupnosti alternativ bezpečnějších léků a dostupnosti klinicko-farmaceutických služeb pro racionální volbu lékových režimů u starších pacientů v Evropě. Tento projekt by měl podporovat rozvoj geriatrické klinické farmacie na národní a evropské úrovni. Projekt EUROAGEISM H2020 řídí multidisciplinární vědecko-politické mezinárodní konsorcium výzkumných pracovníků, politických činitelů a dalších odborníků z oblasti sociální a zdravotní péče z vynikajících výzkumných týmů, úzce spolupracujících se strategickými evropskými partnery zapojenými do projektu, mezi než patří zejména AGE Platform Europe, Světová zdravotnická organizace, Health and Social Care Alliance a United Nations Economic Commision for Europe (UNECE).

Slavnostní meeting výzkumníků FIP7 programu projektu EUROAGEISM, Horizont 2020

Bratislava, 28. až 29. června 2018

Dne 27. června 2018 se konal v Bratislavě meeting evropského konsorcia projektu EUROAGEISM Horizont 2020 a ve dnech 28. a 29. června 2018 proběhl zahajovací meeting mladých výzkumníků 7. výzkumného programu (FIP7) projektu EUROAGEISM H2020 pod názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe“. Tento projekt je řešen na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (viz https://portal.faf.cuni.cz/Research-Overview/Euroageism-project/).

Cílem FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 je do roku 2021 porovnat racionalitu předepisování léků ve stáří a dostupnost klinicko-farmaceutických služeb u geriatrických nemocných v osmi zemích střední a východní Evropy, ve třech západoevropských a dvou mimoevropských zemích. Do projektu budou zapojeny týmy z České republiky, Litvy, Slovenské republiky, Estonska, Chorvatska, Srbska, Albánie, Bulharska, Belgie, Irska, Portugalska, Turecka a pro zájem Světové zdravotnické organizace i výzkumníci z Indie a Etiopie. Na podkladě výzkumných prací budou pro Evropskou komisi zpracovávána doporučení, jak zvýšit racionalitu předepisování léků ve stáří a jak podpořit vyšší bezpečnost indikovaných lékových režimů u starších nemocných v různých prostředích zdravotní péče.

Bratislavského meetingu se zúčastnilo deset mladých výzkumných pracovníků z devíti evropských i mimoevropských zemí a devět výzkumníků – seniorů z převážně evropských výzkumných institucí. Z mladých výzkumníků byli na jednání pozváni kolegové, kterým se v probíhající soutěži EUROAGEISM konsorcia na jaře roku 2018 podařilo získat pozice účastníků v 7. výzkumném programu projektu EUROAGEISM H2020 (pozice „ESR participants in the network“) (foto 1, 2). Během slavnostního ceremoniálu prvního dne přišla účastníky ze souběžného meetingu iniciativy EU COST Action IS1402 pozdravit vedoucí celého evropského projektu prof. L. Ayalon a po úvodních prezentacích obdrželi mladí výzkumníci slavnostní diplomy. Vítězkou soutěže o pozici mladé výzkumné pracovnice v FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 („Main Early Stage Researcher“) se stala Jovana Brkić, MSc. (foto 3, 4, 5, 6) z Univerzity v Bělehradě, Srbsko. Po dobu následujících 4 let bude působit na Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK pod vedením PharmDr. D. Fialové, Ph.D, vedoucí FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, a bude mít možnost absolvovat výzkumné stáže na významných partnerských institucích projektu, jakými jsou např. UNECE, WHO, Evropské centrum, AGE Platform Europe nebo Health Alliance Scotland.

Foto 1, 2. Z jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. června 2018 (1. den jednání) – hotel Tatra,
Bratislava
Foto 1, 2. Z jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. června 2018 (1. den jednání) – hotel Tatra, Bratislava

Foto 1, 2. Z jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. června 2018 (1. den jednání) – hotel Tatra,
Bratislava
Foto 1, 2. Z jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, 28. června 2018 (1. den jednání) – hotel Tatra, Bratislava

EUROFoto
3. Vítězka soutěže Jovana Brkić, MSc.
EUROFoto 3. Vítězka soutěže Jovana Brkić, MSc.

Foto 4. Jovana Brkić, MSc. s PharmDr. D. Fialovou, Ph.D.
a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. J. Rohem
Foto 4. Jovana Brkić, MSc. s PharmDr. D. Fialovou, Ph.D. a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. J. Rohem

Foto 5, 6. Fotografie z prezentací mladých výzkumníků a slavnostního předávání diplomů
Foto 5, 6. Fotografie z prezentací mladých výzkumníků a slavnostního předávání diplomů

Foto 5, 6. Fotografie z prezentací mladých výzkumníků a slavnostního předávání diplomů
Foto 5, 6. Fotografie z prezentací mladých výzkumníků a slavnostního předávání diplomů

Mezi výzkumníky z dalších zemí, kteří získali ocenění jako „Participants in the network in FIP7 EUROAGEISM H2020 program“ byli slavnostně oceněni:

 • Andreas Capiau, MSc., University of Ghent, Belgie
 • Konstantin Tachkov, MSc., (zastoupen Marií Kamushevou, Ph.D.), University of Sofia, Bulharsko
 • Andrea Brajković, MSc., University of Zagreb, Chorvatsko
 • Pranvera Apostoli, MSc., Regulatory Affairs Manager-Profarma, Albánie
 • Silvia Grešáková, MSc., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, ČR
 • Veera Bobrova, MSc., University of Tartu, Estonsko
 • Donatas Grina, MSc., Lithuanian University of Health Sciences, Litva
 • PharmDr. Zuzana Haramiová, Univerzita Komenského, Bratislava, SR
 • PharmDr. Erik Puchoň, Univerzita Komenského, Bratislava, SR
 • Cristín Ryan, PharmD., Ph.D (senior advisor), Trinity College, Irsko

Osobně se meetingu nemohli zúčastnit tito výzkumníci, kteří budou do spolupráce zapojeni:

 • Ilknur Ince, MSc., University of Istanbul, Turecko
 • Deepak K. Bandari, PharmD., Telengana hospital Indie a Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, ČR
 • João Pedro Teixeira Aguiar, MSc., University of Lisbon, Portugalsko

Slavnostního předání diplomů v FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020 se kromě vedoucí programu zúčastnili za FaF UK i proděkan pro vědu a výzkum doc. PharmDr. J. Roh, Ph.D. a předseda Oborové rady postgraduálního studia klinické a sociální farmacie a vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie (KSKF) FaF UK prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Na profesionální organizaci setkání se významně podílely manažerka projektu Ing. Andrea Vokálová, paní Andrea Pezzillo z KSKF FaF UK a PhDr. Lubica Volanská, Ph.D. z Akademie věd Slovenské republiky.

Evropský projekt EUROAGEISM H2020 sdružuje 15 výzkumných programů řízených konsorciem hlavních výzkumníků z Izraele, České republiky, UK, Polska, Nizozemí, Švédska, Finska a Belgie. Jednotlivé programy jsou zaměřeny na aktuální otázky související se stárnutím celosvětové populace, např. na problematiku dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, pracovní pozice pro seniory, medializaci stáří a stárnutí, právní aspekty očekávaných změn a racionální farmakoterapii ve stáří (poslední uvedený cíl je náplní FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020). Na jednání v Bratislavě byly představeny plánované aktivity a mezníky FIP7 programu v hodnocení racionality geriatrické farmakoterapie na následující 4leté období. Druhý den jednání probíhal i zácvik mladých výzkumníků v metodice výzkumu (foto 7, 8). K neformální části setkání patřily společné večeře v bratislavských restauracích.

Foto 7. J. Brkić, MSc. s PharmDr. D. Fialovou, PhD. A doc. J.
Rohem a prof. J. Vlčkem
Foto 7. J. Brkić, MSc. s PharmDr. D. Fialovou, PhD. A doc. J. Rohem a prof. J. Vlčkem

Foto 8. Druhý den jednání FIP7 programu projektu
EUROAGEISM H2020
Foto 8. Druhý den jednání FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020

Foto 9. Hromadná fotografie účastníků jednání (hotel Tatra, Bratislava 28. a 29. června 2018)
Foto 9. Hromadná fotografie účastníků jednání (hotel Tatra, Bratislava 28. a 29. června 2018)

Podpořeno projektem EUROAGEISM Horizont 2020-764632-MSCA-ITN -2017-2021.

Za organizační tým Ing. Andrea Vokálová, manažerka FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., vedoucí FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×