Blahopřání Ing. Ludmile Kazdové, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 108
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem března oslavila kulaté narozeniny jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské experimentální diabetologie a metabolismu, Ing. Ludmila Kazdová, CSc., dlouholetá vedoucí Oddělení metabolismu diabetu Centra experimentální medicíny IKEM.


Narodila se 23. března 1938 v Praze, v roce 1961 absolvovala studium na Vysoké škole zemědělské a pracovala jako aspirant ve Výzkumném ústavu pro biochemii a farmacii. Celý svůj profesní život – a velkou měrou i osobní – věnovala experimentálnímu výzkumu v oblasti metabolismu a výživy a později diabetu.

V roce 1967 začala pracovat jako vědecká pracovnice v Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze-Krči, kde kromě klinického oddělení vzniklo velmi vědecky úspěšné oddělení experimentální fyziologie vedené MUDr. Pavlem Fábrym. Spolu s Lídou Kazdovou tu pracovala řada významných osobností, jako byl doc. MVDr. Antonín Vrána, DrSc., MUDr. J. Wenkeová, CSc., Ing. Hana Vavřínková, CSc., a další. Jejich práce v oblasti metabolismu sacharidů a zejména mobilizace, transportu a metabolismu tuků se již koncem 60. let dočkaly mezinárodního uznání.

Oddělení experimentální fyziologie přežilo veškeré reorganizační změny a pokračovalo ve své činnosti i po zrušení Ústavu pro výzkum výživy lidu a po vzniku IKEM v roce 1971. Lída Kazdová byla po celé dlouhé roky přednostkou a vedoucí tohoto pracoviště, které měnilo své názvy, ale vždy se orientovalo na experimentální metabolický výzkum.

Osobně jsem se s Lídou Kazdovou a Tondou Vránou seznámila na počátku 80. let, kdy jsem se začala věnovat inzulinové rezistenci. Oba pro mne byli studnicí moudrosti, protože se právě této problematice v experimentu věnovali. Vždyť kdo v oboru by neznal hypertriglyceridemické potkany – model inzulinové rezistence? Vzpomínám na kamarádskou atmosféru, která v jejich laboratoři v podzemních prostorách pavilonu A1 panovala, na spoustu legrace, kterou jsem s nimi zažila, na úprk na letišti ve Washingtonu, kde nám málem uletělo letadlo, i smutek a nevěřící úžas ve Valencii po smrti Tondy.

Lída je pro mě vzorem člověka, který miluje svou práci, je maximální odborník, náročný na sebe i druhé, je mu vlastní touha po poznání a při tom je schopen doceňovat běžné radosti života. Prostě ví, co je důležité. V oboru fyziologie metabolismu je jednou z nejvýznamnějších osobností v České republice. Je záviděníhodné, jak aktivní je ve výzkumu dosud. Databáze PubMed uvádí 182 odborných publikací, u nichž je autorkou či spoluautorkou, z nich plných 25 bylo publikováno v posledních 3 letech. V poslední době se podílí na plnění grantového projektu a je recenzentkou manuskriptů zaslaných do redakcí odborných domácích a několika zahraničních časopisů.Foto: Leoš Chodura

Vážená a milá Lído,

osobně smekám před Tvou invencí a pracovitostí. Byla a je s Tebou radost spolupracovat, nikdy jsem nezažila, že bys řekla ne, pokud jsem Tě o něco prosila, na požádání jsi byla schopná vyplodit použitelnou zprávu z grantových projektů, zpracovat a zhodnotit výsledky, a to vždy v dokonalé formě, která nepotřebovala revizi. Navíc Tě to všechno vždycky evidentně bavilo, takže nebyl problém Tě kdykoliv zastihnout v laboratoři nebo v pracovně.

Dovol mi, abych se jménem výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP i jménem svým připojila k zástupu gratulantů a poděkovala Ti za vše dobré, co jsi pro výzkum v oboru metabolismu, výživy a diabetu udělala. Chtěla bych Ti do dalších let popřát hodně zdraví a svěžesti, radosti nejen z práce, ale i z rodiny, o které vím, že sis ji „vybrala“ moc dobře. Máme Tě rádi a doufám, že se na seminářích, poradách i osobních schůzkách budeme dlouho setkávat.

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

přednostka Centra diabetologie IKEM


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×