Blahopřání Ing. Ludmile Kazdové, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 108
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem března oslavila kulaté narozeniny jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské experimentální diabetologie a metabolismu, Ing. Ludmila Kazdová, CSc., dlouholetá vedoucí Oddělení metabolismu diabetu Centra experimentální medicíny IKEM.


Narodila se 23. března 1938 v Praze, v roce 1961 absolvovala studium na Vysoké škole zemědělské a pracovala jako aspirant ve Výzkumném ústavu pro biochemii a farmacii. Celý svůj profesní život – a velkou měrou i osobní – věnovala experimentálnímu výzkumu v oblasti metabolismu a výživy a později diabetu.

V roce 1967 začala pracovat jako vědecká pracovnice v Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze-Krči, kde kromě klinického oddělení vzniklo velmi vědecky úspěšné oddělení experimentální fyziologie vedené MUDr. Pavlem Fábrym. Spolu s Lídou Kazdovou tu pracovala řada významných osobností, jako byl doc. MVDr. Antonín Vrána, DrSc., MUDr. J. Wenkeová, CSc., Ing. Hana Vavřínková, CSc., a další. Jejich práce v oblasti metabolismu sacharidů a zejména mobilizace, transportu a metabolismu tuků se již koncem 60. let dočkaly mezinárodního uznání.

Oddělení experimentální fyziologie přežilo veškeré reorganizační změny a pokračovalo ve své činnosti i po zrušení Ústavu pro výzkum výživy lidu a po vzniku IKEM v roce 1971. Lída Kazdová byla po celé dlouhé roky přednostkou a vedoucí tohoto pracoviště, které měnilo své názvy, ale vždy se orientovalo na experimentální metabolický výzkum.

Osobně jsem se s Lídou Kazdovou a Tondou Vránou seznámila na počátku 80. let, kdy jsem se začala věnovat inzulinové rezistenci. Oba pro mne byli studnicí moudrosti, protože se právě této problematice v experimentu věnovali. Vždyť kdo v oboru by neznal hypertriglyceridemické potkany – model inzulinové rezistence? Vzpomínám na kamarádskou atmosféru, která v jejich laboratoři v podzemních prostorách pavilonu A1 panovala, na spoustu legrace, kterou jsem s nimi zažila, na úprk na letišti ve Washingtonu, kde nám málem uletělo letadlo, i smutek a nevěřící úžas ve Valencii po smrti Tondy.

Lída je pro mě vzorem člověka, který miluje svou práci, je maximální odborník, náročný na sebe i druhé, je mu vlastní touha po poznání a při tom je schopen doceňovat běžné radosti života. Prostě ví, co je důležité. V oboru fyziologie metabolismu je jednou z nejvýznamnějších osobností v České republice. Je záviděníhodné, jak aktivní je ve výzkumu dosud. Databáze PubMed uvádí 182 odborných publikací, u nichž je autorkou či spoluautorkou, z nich plných 25 bylo publikováno v posledních 3 letech. V poslední době se podílí na plnění grantového projektu a je recenzentkou manuskriptů zaslaných do redakcí odborných domácích a několika zahraničních časopisů.Foto: Leoš Chodura

Vážená a milá Lído,

osobně smekám před Tvou invencí a pracovitostí. Byla a je s Tebou radost spolupracovat, nikdy jsem nezažila, že bys řekla ne, pokud jsem Tě o něco prosila, na požádání jsi byla schopná vyplodit použitelnou zprávu z grantových projektů, zpracovat a zhodnotit výsledky, a to vždy v dokonalé formě, která nepotřebovala revizi. Navíc Tě to všechno vždycky evidentně bavilo, takže nebyl problém Tě kdykoliv zastihnout v laboratoři nebo v pracovně.

Dovol mi, abych se jménem výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP i jménem svým připojila k zástupu gratulantů a poděkovala Ti za vše dobré, co jsi pro výzkum v oboru metabolismu, výživy a diabetu udělala. Chtěla bych Ti do dalších let popřát hodně zdraví a svěžesti, radosti nejen z práce, ale i z rodiny, o které vím, že sis ji „vybrala“ moc dobře. Máme Tě rádi a doufám, že se na seminářích, poradách i osobních schůzkách budeme dlouho setkávat.

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

přednostka Centra diabetologie IKEM


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se