Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nové informace o prevenci zubního kazu od předních evropských expertů

Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz

Vydáno: 25.1.2018

Nové informace o prevenci zubního kazu od předních evropských expertů

Panevropská Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF) zveřejnila data, která shrnují výsledky čtyřletého průzkumu přístupu obyvatel vybraných evropských zemí k ústnímu zdraví a prevenci zubního kazu, a zdůraznila potřebu další neustálé edukace a podpory prevence a léčby zubního kazu.

V průběhu posledních 4 let proběhla pod záštitou aliance ACFF série významných veřejných průzkumů, a to s účastí 24 700 dospělých (18+) obyvatel Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Polska, Norska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Cílem bylo porozumět chování obyvatel v oblasti péče o ústní zdraví a prevence zubního kazu. Výsledky poukazují na mylné názory, které stále u Evropanů přetrvávají ohledně péče o ústní zdraví a o vlivu důsledků, jež má onemocnění zubním kazem na jejich životy. Zároveň průzkumy poukazují na narůstající touhu populace lépe se o své ústní zdraví starat.

Výsledky průzkumů:

Na základě těchto analýz ACFF identifikovala potřebu další edukace a připravila názorné puzzle k zubnímu kazu („Caries Puzzle“), které připomíná čtyři hlavní pilíře prevence zubního kazu: výživu (redukci příjmu cukrů), pravidelnou péči o dutinu ústní, pravidelné prohlídky u zubního lékaře a používání fluoridových přípravků.

Jednotlivé části skládačky zdůrazňují význam vzdělávání v oblasti péče o zdraví a přidávají doporučení k jednotlivým pilířům prevence zubního kazu. Pro práci odborníků s pacienty a pro moderní přístup ke klasifikaci a management zubního kazu v ordinaci byl navržen systém ICCMS

(International Caries Classification and Management System™).

Originální verzi „Caries Puzzle“ naleznete na:

http://family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new.

Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future) je nezisková charitativní organizace celosvětově sdružující odborníky z oblasti zubního lékařství s cílem změnit přístup populace k péči o chrup. Cílem Aliance je podpora úsilí, které by vedlo ke snížení výskytu zubního kazu. Snaží se vzbudit aktivitu veřejnosti tak, aby hledala radu u odborníků, členů dentálních týmů. Účelem je, aby měl každý člověk možnost včas porozumět specifickým rizikovým faktorům ovlivňujícím onemocnění zubním kazem a mohl zabránit jeho progresi, a to na základě plánu prevence připraveného dentálním týmem, jehož je pacientem.

Pro více informací navštivte www.acffeurope.com a www.youtube.com/ACFFEurope nebo sledujte @ACFFGlobal na Twitteru.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důkazy pro efektivitu technologie ProArgin při řešení hypersenzitivity dentinu

Technologie desenzibilizujících zubních past s obsahem 8 % argininu a uhličitanu vápenatého dle posledních studií vykazují lepší účinnost při zmírňování hypersenzibility dentinu než jiné desenzibilizující zubní pasty.

Orální mikrobiom a komplikace v těhotenství

Orální mikrobiom se vyznačuje velkou diverzitou druhů, jenom některé z nich jsou však patogenní. V případě parodontitidy jde především o gramnegativní anaeroby (Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Filifactor aloci, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Parvimonas micros, Campylobacter rectus, kmeny rodů Eubacterium a Bacteroides), u zubního kazu se jedná o grampozitivní bakterie (Streptococcus mutans, Actinomycetes ssp., Lactobacillus ssp.). Jejich pomnožení vede k narušení rovnováhy ve složení orálního mikrobiomu, tzv. dysbióze. Bakterie produkují různé virulentní faktory, které stimulují, případně obcházejí imunitní systém, jsou vysoce invazivní a mohou narušit okolní tkáně.

Technologie Pro-Argin v řešení hypersenzitivity dentinu

Hypersenzitivita dentinu postihuje poměrně značnou část populace. Terapeutickým cílem je v tomto případě poskytnout pacientovi rychlou a dlouhodobou úlevu. Jednou z nových možností jsou profylaktické zubní pasty s technologií Pro-Argin.Všechny novinky