Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Život s inhibitorem: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Rekonvalescence po krvácení do svalu a role fyzioterapie jako její nedílné součásti

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Život s inhibitorem

Vydáno: 13.4.2018

Rekonvalescence po krvácení do svalu a role fyzioterapie jako její nedílné součásti

Krvácivé epizody jsou hlavním projevem hemofilie a 10–25 % z nich představuje krvácení do svalů. Fyzioterapie, která po tomto krvácení následuje, má svá pravidla. Měly by také být stanoveny hodnoticí parametry, díky nimž je možné sledovat účinnost intervence. Vhodné jsou skórovací stupnice či dotazníky z Kompendia hodnoticích nástrojů sestaveného Světovou hemofilickou federací (WFH).

Úvod

Odborná literatura i klinická praxe se shodují, že rehabilitace u pacientů s poruchami srážlivosti krve je adekvátním opatřením, jak lze předcházet opakovaným projevům nemoci a případným dlouhodobým následkům. Nejčastěji jsou krvácením zasaženy bedrokyčelní svaly, svaly lýtek a stehen či svaly předloktí. K symptomům patří bolest, omezení hybnosti a otok, na dotčených místech vznikají hematomy. Podávání chybějícího srážlivého faktoru je nezbytné až do vymizení hematomu. Cílem následné fyzioterapie je ulevit pacientům od bolesti, obnovit maximální funkčnost dotčeného svalu, dosáhnout jeho plné síly a přispět k prevenci dalších krvácivých epizod.

Časté postižení bedrokyčelního svalu

Bedrokyčelní svaly jsou velmi častým místem krvácení a k jeho projevům patří omezení flexe v kyčli, které může doprovázet kompenzační lordóza bederní páteře a bolest v tříslu. Při léčbě, která zahrnuje podávání srážlivého faktoru a fyzický klid, je nutné udržovat mobilitu horních končetin i nepostižené dolní končetiny. Zotavování po těchto krvácivých epizodách může být pomalé, a proto i rehabilitace musí být postupná, aby se předešlo opakovanému krvácení.

Podoba rehabilitace

Rehabilitace se skládá z aktivní mobilizace, hydroterapie a jemného protahování s postupným zatěžováním daných partií. Zahájena může být v době, kdy se omezení flexe alespoň částečně zlepší. V rámci cvičení se klade důraz na extenzi kyčle i kolene. Celá rehabilitace by měla probíhat za současného podávání srážlivého faktoru, aby se omezilo riziko opakovaného krvácení, a pravidelné cvičení by mělo trvat až do obnovení hybnosti kyčle.

V případě lýtkových a stehenních svalů jsou pravidla rehabilitace podobná jako pro bedrokyčelní sval a správně vedená rehabilitace je kromě úspěšné rekonvalescence důležitou prevencí dlouhodobých pohybových omezení. Rehabilitace omezuje deformity také při krvácení do svalů předloktí, u nichž je kvůli jejich anatomické lokalizaci navíc značné riziko neuropatie a žilní insuficience.

Závěr

Aktivní přístup na poli rehabilitace vyžadují také jakékoliv svalové dysbalance, které mohou být dlouhodobým následkem krvácivých epizod postihujících svaly i klouby. Pokud by jim nebyla věnována dostatečná pozornost, hrozí pacientům opakované problémy s krvácením i trvalé narušení pohybových návyků.

(pak)

Zdroj: Beeton K., Rodriguez-Merchan E. C., Alltree J., Cornwall J. Rehabilitation of muscle dysfunction in hemophilia. Treatment of Hemophilia 2012 Apr; 24: 1−14. Revised edition.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fyzioterapie u hemofiliků s chronickou artropatií hlezna

Hemofilická artropatie hlezna způsobuje bolest, potíže s chůzí a je příčinou invalidity nemocných. Některé modality fyzioterapie jsou účinné při péči o akutní krvácení, výsledky v terapii chronické artropatie však nejsou známé. Systematický přehledový článek byl zaměřen na zjištění prospěchu fyzioterapie u hemofiliků s chronickou artropatií hlezna.

Bolest jako problém u osob s hemofilií

Bolest tvoří významnou komplikaci terapie osob s hemofilií. Skupina odborníků diskutovala na toto téma v rámci 14. setkání Zürich Haemophilia Forum v říjnu 2014.

Prevalence a management bolesti u hemofiliků – výsledky studie P-FiQ

Hemofilie je dědičná porucha srážlivosti krve charakterizovaná častým krvácením do kloubů, jež vede k rozvoji akutních či chronických bolestí. Studie P-FiQ publikovaná v roce 2017 v časopisu Haemophilia hodnotila prevalenci, management a další parametry bolestí u dospělých mužů s hemofilií.Všechny novinky