Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Život s inhibitorem: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Život s inhibitorem

Rekonvalescence po krvácení do svalu a role fyzioterapie jako její nedílné součásti

Rekonvalescence po krvácení do svalu a role fyzioterapie jako její nedílné součásti

Krvácivé epizody jsou hlavním projevem hemofilie a 10–25 % z nich představuje krvácení do svalů. Fyzioterapie, která po tomto krvácení následuje, má svá pravidla. Měly by také být stanoveny hodnoticí parametry, díky nimž je možné sledovat účinnost intervence. Vhodné jsou skórovací stupnice či dotazníky z Kompendia hodnoticích nástrojů sestaveného Světovou hemofilickou federací (WFH).   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Fyzioterapie u hemofiliků s chronickou artropatií hlezna

Fyzioterapie u hemofiliků s chronickou artropatií hlezna

Hemofilická artropatie hlezna způsobuje bolest, potíže s chůzí a je příčinou invalidity nemocných. Některé modality fyzioterapie jsou účinné při péči o akutní krvácení, výsledky v terapii chronické artropatie však nejsou známé. Systematický přehledový článek byl zaměřen na zjištění prospěchu fyzioterapie u hemofiliků s chronickou artropatií hlezna.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Bolest jako problém u osob s hemofilií

Bolest jako problém u osob s hemofilií

Bolest tvoří významnou komplikaci terapie osob s hemofilií. Skupina odborníků diskutovala na toto téma v rámci 14. setkání Zürich Haemophilia Forum v říjnu 2014.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Prevalence a management bolesti u hemofiliků – výsledky studie P-FiQ

Prevalence a management bolesti u hemofiliků – výsledky studie P-FiQ

Hemofilie je dědičná porucha srážlivosti krve charakterizovaná častým krvácením do kloubů, jež vede k rozvoji akutních či chronických bolestí. Studie P-FiQ publikovaná v roce 2017 v časopisu Haemophilia hodnotila prevalenci, management a další parametry bolestí u dospělých mužů s hemofilií.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Sportovní aktivity u pacientů s poruchami srážlivosti krve

Sportovní aktivity u pacientů s poruchami srážlivosti krve

Problematikou sportování u pacientů s hemofilií se zabývá řada odborných společností. Doporučení lze hledat v materiálech americké Národní nadace pro hemofilii (NHF – National Hemophilia Foundation), Kanadské hemofilické společnosti (CHS – Canadian Hemophilia Society) či Světové hemofilické federace (WFH – World Federation of Hemophilia). Z jejich publikací lze stejně jako z řady mezinárodních studií čerpat aktuální informace a doporučení související s fyzickou aktivitou pacientů s poruchami srážlivosti krve.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Obezita je spojena se zvýšeným rizikem více než 200 dalších nemocí, zhoršenou kvalitou života i rizikem předčasného úmrtí. Souhrnný článek publikovaný v časopisu Haemophilia se věnuje prevalenci obezity u pacientů s hemofilií a jejímu vlivu na péči o tyto pacienty.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie