Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zneužívání buprenorfinu jako důsledek špatné dostupnosti preskripce tohoto přípravku

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 16.9.2012

Zneužívání buprenorfinu jako důsledek špatné dostupnosti preskripce tohoto přípravku

Američtí autoři ukázali, že nedostupnost předepsané léčby buprenorfinem je rizikovým faktorem jeho zneužívání. Identifikovali také další rizikové faktory spojené se zneužíváním buprenorfinu.

Sublingvální tablety s vyšším obsahem buprenorfinu (lingvety o síle 0,4 mg, 2 mg a 8 mg) se používají v léčbě závislosti na opiátech. Při opakovaném používání se vyvíjí pouze nízká úroveň závislosti a rozvoj tolerance je omezený. S nárůstem předepisování tohoto přípravku roste ve Spojených státech i jeho zneužívání. Autoři této studie se proto rozhodli zhodnotit četnost, zdroj a rizikové faktory zneužívání buprenorfinu.

Po dobu 6 měsíců sledovali vzorek americké populace, která zneužívala preskripční opiáty. Zahrnuto bylo 503 účastníků, z nichž 471 dokončilo sledování. Na začátku sledování a po 6 měsících byly hodnoceny psychiatrické choroby, demografické údaje, užívání drog a sociální ukazatele. Ke stanovení prediktorů zneužívání buprenorfinu byla použita multivariantní logistická regresní analýza.

Ze všech účastníků mělo s buprenorfinem zkušenost 70,1 %. V průběhu 6 měsíců sledování zneužila buprenorfin téměř polovina účastníků (46,5 %). Z těchto účastníků zneužívalo buprenorfin denně 9,6 % a výjimečně (1–2krát za 6 měsíců) 50,6 %. Lék získávali převážně od dealerů (58,7 %) a kamarádů (31,6 %). Prediktory zvýšeného rizika zneužívání buprenorfinu byly nedostupnost předepsané terapie tímto lékem, generalizovaná úzkostná porucha a užití oxykodonu, methamfetaminu a/nebo alkoholu v posledních 30 dnech.

Výsledky ukázaly, že ztížená dostupnost buprenorfinu u lékaře není vhodným prostředkem v boji proti zneužívání tohoto léku. Naopak dostupnost kvalitní léčby buprenorfinem by mohla být účinnou strategií při této nelehké snaze.

(zza)

Zdroj: Lofwall M. R., Havens J. R. Inability to access buprenorphine treatment as a risk factor for using diverted buprenorphine. Drug Alcohol Depend. 2012 Jun 13. [Epub ahead of print]; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.05.025

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zahájení podávání metadonu v primární péči: studie ANRS-Methaville

Ve Francii byla nedávno dokončena studie, která porovnávala účinnost metadonu při substituční léčbě zahájené u praktického lékaře v porovnání se stejnou léčbou, která byla zahájena v centru drogové závislosti. Hodnocena byla abstinence užívání ilegálních opiátů po jednom roce léčby.

Léčba závislosti na opiátech s podáváním buprenorfinu-naloxonu nebo metadonu v době nové lékové politiky ve Spojeném království

V souladu se změnou politiky léčby drogové závislosti, která v posledních 5 letech probíhá ve Spojeném království a znamená přesun od pouhého zdůrazňování nutnosti abstinence směrem k maximální nabídce možností pro odvykání, ukázalo porovnání účinnosti metadonu a buprenorfinu předepsaných pro léčbu závislosti na opiátech vysokou účinnost tohoto postupu při dosažení abstinence osob závislých na heroinu.

Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší.Všechny novinky