Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zkušenosti pacientů se supervizovaným a nesupervizovaným podáním při substituční léčbě závislosti na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.3.2014

Zkušenosti pacientů se supervizovaným a nesupervizovaným podáním při substituční léčbě závislosti na opioidech

Britská studie přinesla výsledky prvního kvalitativního porovnání substituční léčby závislosti na opioidech pod odborným dohledem a bez dohledu z pohledu pacienta i zdravotníků.

Zahrnut byl vzorek 29 osob z 293 účastníků randomizované kontrolované studie závislých na opioidech se substituční léčbou metadonem nebo buprenorfinem ze 4 center protidrogové léčby v Anglii. Intervence a terapeutické skupiny probíhaly pod vedením mezioborového týmu.

Výsledky ukázaly, že pacienti akceptovali substituční léčbu pod dohledem, i když to pro ně znamenalo praktická omezení, omezení soukromí a určité stigma. Tito pacienti oceňovali zejména zavedení každodenního pravidelného režimu bez užívání nelegálních drog na začátku léčby. Nicméně důležitá pro ně byla i možnost ustoupení od léčby pod dohledem.

Pacienti se substituční léčbou bez dohledu oceňovali především důvěru, které se jim dostalo, a pocit odměny, který jim tento způsob léčby přinášel.

Lékaři byli se substituční léčbou pod dohledem spokojeni, oceňovali především nižší riziko pro pacienty, ale také vyjádřili obavu, že u určité malé skupiny závislých může léčba pod dohledem probíhat zbytečně dlouho.

Substituční léčba závislosti na opioidech pod dohledem je ve Spojeném království standardní praxí. Tato studie přinesla důležitý pohled pacienta na tento způsob léčby v porovnání s terapií bez dohledu a ukázala, že velký význam má flexibilní a přiměřeně včasné ukončení dohledu.

(zza)

Zdroj: Notley C., et al. Regaining control: The patient experience of supervised compared with unsupervised consumption in opiate substitution treatment. Drug Alcohol Rev. 2014 Jan; 33 (1): 64–70; doi: 10.1111/dar.12079

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Expozice buprenorfinu v mateřském mléce neměla nepříznivý vliv na prospívání novorozenců

V malé studii na 7 kojených novorozencích matek se substituční léčbou buprenorfinem nebyl během 4 týdnů po porodu zjištěn žádný nepříznivý vliv na prospívání, spánek, krmení, vyměšování či barvu kůže.

Substituční léčba buprenorfinem v komunitním centru

Americká retrospektivní studie ukázala, že buprenorfin v léčbě závislosti na opioidech lze úspěšně používat i v rámci péče v komunitním centru, a to s vysokým podílem dosažené abstinence a dodržování substituční léčby. Zhruba polovina klientů úspěšně přešla na ambulantní léčbu buprenorfinem.

Cefalosporiny dle studie snižují craving u závislých na kokainu

Nedávno provedená americká studie přinesla nová zjištění týkající se drogových závislostí. GLT1, transportní protein glutamátu v mozku, podle ní hraje významnou roli v mechanismu vzniku bažení po kokainu.Všechny novinky