Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislost jako chronické relabující onemocnění

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 8.3.2016

Závislost jako chronické relabující onemocnění

Drogová závislost je charakterizována nutkavou touhou užít drogu navzdory možným závažným nepříznivým důsledkům. Ačkoliv je aberantní chování související se závislostí tradičně vnímáno jako dobrovolná volba narkomana, nedávné studie prokázaly jeho spojitost s dlouhodobými změnami v mozku, jež mohou vést k narušení sebekontroly. Tuto skutečnost spolu s poznatky o vlivu genetických, environmentálních a vývojových faktorů, jež mohou hrát při vzniku závislosti nemalou roli, je třeba zohlednit v přístupech k prevenci i léčbě závislosti.

Aberantní projevy chování, jež se v průběhu závislosti vyskytují, bývají chápány jako jakási volba závislého jedince. Nedávno provedené zobrazovací studie však u takto postižených jedinců odhalily abnormality v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za mechanismy motivace, odměny a inhibiční kontrolu. Tento fakt potom může být základním předpokladem chápání závislosti jakožto onemocnění mozku a přidruženého aberantního chování coby výsledku dysfunkce mozkové tkáně. Jestliže je experimentální či rekreační užívání drog na zcela dobrovolné bázi a pod volní kontrolou, při rozvinutí samotné závislosti je již tato kontrola významně narušena.

Za pomoci moderních zobrazovacích metod je dnes možné také pozorovat, jak environmentální a genetické faktory ovlivňují odezvu mozku na působení drogy a přispívají k neuronálním adaptacím vedoucím k aberantním mechanismům v chování závislých osob. Takové poznatky mohou pomoci pochopit, proč dojde k relapsu u jedince, kterému hrozí uvěznění, odebrání dítěte z péče nebo rozpad rodiny, a to dokonce i v případě, že droga sama již nemá příjemné účinky.

Přestože zobrazovací metody prokázaly specifické abnormality ve funkci mozku závislých jedinců, ne všichni závislí tyto abnormality vykazují. To vypovídá o potřebě podrobnějších výzkumů v této oblasti, které by odhalily další neurobiologické procesy podílející se na vzniku závislosti.

(veri)

Zdroj: Volkow N. D., Li T. K. Drug addiction: the neurobiology of behaviour gone awry. Nat Rev Neurosci 2004 Dec; 5 (12): 963−970.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba bolesti opioidy a rizika závislosti

Jsou pacienti léčení pro chronickou nenádorovou bolest opioidy závislí a kde je vlastně hranice, jestliže pacienti splňují některá kritéria diagnózy závislosti (např. zvýšená tolerance a odvykací stav)?

Komplexní ambulantní péče o závislé na nealkoholových psychoaktivních látkách

Společnost Remedis, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení založené v r. 1997 a během let postupně nabízející široké spektrum medicínských služeb ve snaze poskytovat klientům optimalizovanou a individualizovanou péči formou komplexního přístupu celého multidisciplinárního týmu odborníků, které slučuje.

U osob závislých na opioidních analgetikách je přítomnost psychiatrické komorbidity spojena s lepšími výsledky léčby buprenorfinem-naloxonem

U pacientů se substituční léčbou závislosti na opioidech hodnotili američtí autoři souvislost mezi přítomností psychiatrické komorbidity a sociodemografickými a klinickými charakteristikami a výsledky léčby. Využili údaje od účastníků randomizované kontrolované studie, která hodnotila délku léčby buprenorfinem-naloxonem a intenzitu konzultací při této substituční léčbě.Všechny novinky