Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Významnost interakce mezi buprenorfinem a inhibitory proteáz nepotvrzena

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 14.6.2012

Významnost interakce mezi buprenorfinem a inhibitory proteáz nepotvrzena

Vědci při universitě v San Franciscu provedli studii zacílenou na interakční potenciál buprenorfinu. Jedná se o parciálního opioidního agonistu, který je indikován pro léčbu středně silné a silné chronické bolesti a jako substituční látka při léčbě závislosti na opioidech. Cílem výzkumu bylo potvrdit či vyloučit interakci mezi buprenorfinem a inhibitory proteáz (PI) užívanými při léčbě HIV infekce, konkrétně darunavirem-ritonavirem a fosamprenavirem-ritonavirem.

Porovnávala se farmakokinetika buprenorfinu i jeho metabolitů a zároveň výskyt abstinenčních příznaků u jedinců závislých na opioidech (HIV negativních dobrovolnících), kteří byli léčeni kombinací buprenorfin-naloxon. 11 jedinců zařazených do studie užívalo kombinaci darunavir-ritonavir a 10 kombinaci fosamprenavir-ritonavir. Hladiny buprenorfinu se stanovovaly ze vzorků získaných před 15denním užíváním PI a po něm. Kontrolní skupinu tvořili dobrovolníci bez drogové závislosti (se stejným pohlavím, věkem, rasou a váhou jako skupina účastníků závislých na opioidech). Tito dostávali pouze PI bez buprenorfinu. Monitorována byla farmakokinetika PI a případný výskyt nežádoucích účinků.

Vědci nenalezli žádné signifikantní výkyvy plazmatických koncentrací buprenorfinu či PI. Stejně tak výskyt nežádoucích účinků a abstinenčních příznaků nebyl ničím výjimečný. Pouze zvýšená koncentrace inaktivního metabolitu buprenorfin-3-glukuronidu potvrdila domněnku, že proteázové inhibitory indukují odbourávání buprenorfinu glukuronidizací.

Závěrem studie je fakt, že úprava dávky buprenorfinu není při souběžné terapii PI nutná.

(msd)

Zdroj: Gruber V. A. et al. Interactions between buprenorphine and the protease inhibitors darunavir-ritonavir and fosamprenavir-ritonavir. Clin Infect Dis. 2012 Feb 1; 54 (3): 414–23

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychosociální změny v průběhu substituční terapie buprenorfinem/naloxonem

Maďarští vědci nedávno publikovali výsledky zajímavého pozorování pacientů s opiátovou závislostí.

Zvýšený efekt kombinace farmakologického a psychosociálního přístupu v detoxikačních opiátových programech

Při detoxikačních programech jedinců závislých na opiátech se užívají různé farmakologické přístupy. Nicméně většina jedinců závislých na heroinu po takovýchto programech relabuje.

Implantáty s buprenorfinem efektivní u opiátové závislosti

Dle nové studie amerických lékařů může léčba s využitím buprenorfinových implantátů (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významně omezit závislost na opiátech a může být podobně účinná jako denní orální terapie s využitím buprenorfinu-naloxonu.Všechny novinky