Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 10.1.2017

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít buprenorfin, který se osvědčil v substituční léčbě závislosti na heroinu, otázkou však je, jaké by mělo být jeho optimální dávkování.

Úvod

Kodein je celosvětově nejčastěji užívaným opioidním analgetikem. Vyšší dávky kodeinu však mohou vést k rozvoji závislosti se všemi dopady na morbiditu a mortalitu závislých pacientů.

Metodika studie

Autoři australské retrospektivní studie se zaměřili na soubor 19 pacientů, kteří se léčili pro závislost na kodeinu pomocí sublingválně podávaného buprenorfinu. Data byla získána z lékařských záznamů šesti center pro léčbu závislostí. Ve sledovaném období 28 dnů byla sbírána data týkající se užívaných dávek kodeinu a buprenorfinu včetně demografických charakteristik, intenzity bolesti a duševního stavu pacientů.

Výsledky

Mezi iniciální dávkou kodeinu a dávkou buprenorfinu 7. a 28. den byl zjištěn signifikantní lineární vztah pro dávku kodeinu 50−960 mg/den. Na počátku studie byla průměrná denní dávka kodeinu 564 mg (95% CI 431−696 mg). Střední dávka buprenorfinu v 7. dni studie činila 12 mg (4−32 mg) a ve 28. dni 16 mg (4−32 mg). Dávky podávaného buprenorfinu byly významně vyšší, a to až desetinásobně, než původní odhad vycházející z užívaných dávek kodeinu. Současně se ukázalo, že i vysoké dávky buprenorfinu jsou dobře tolerované a bezpečné.

Diskuse a závěr

Výsledná zjištění jsou pro lékaře významná. Ukázalo se, že dávky buprenorfinu potřebné k léčbě závislosti na kodeinu jsou vyšší, než je původní odhad, a blíží se dávkování užívanému při léčbě závislosti na heroinu a dalších silných opioidech. V praxi tak patrně často dochází k poddávkování při substituční léčbě závislosti na kodeinu, což má za následek neuspokojivý léčebný efekt.

(ask)

Zdroj: Nielsen S., Bruno R., Murnion B. et al. Treating codeine dependence with buprenorphine: dose requirements and induction outcomes from a retrospective case series in New South Wales, Australia. Drug Alcohol Rev 2015; 35: 70−75.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.

Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Klienti přicházejí do center substituční léčby s jedním cílem − přestat užívat drogu. Podle toho, proč přicházejí, se nacházejí v určité fázi připravenosti a různě odhodlaní k tomu, takovou změnu opravdu provést. Lékař podle toho může vhodnými způsoby pacientovu motivaci podpořit a v jeho rozhodnutí jej utvrdit.

Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Studie amerických autorů uveřejněná v Journal of Substance Abuse Treatment se zabývala faktory, které ovlivňují rozhodnutí klientů o délce setrvání v programu udržovací léčby opiátové závislosti buprenorfinem (BMT).Všechny novinky