Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozenců, jejich poporodní adaptaci, výživu a průběh novorozeneckého abstinenčního syndromu

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 20.9.2009

Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozenců, jejich poporodní adaptaci, výživu a průběh novorozeneckého abstinenčního syndromu

Na srovnání určitých odchylek u novorozenců, jejichž matky byly drogově závislé či na substituční terapii, se zaměřila prospektivní studie gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze z let 2005 až 2007. Z výsledků studie vyplynulo několik zajímavých charakteristik.

Během tří let bylo v rámci prenatálního screeningu sledováno 47 těhotných závislých na heroinu a 60 těhotných na substituční terapii (36 na metadonu, 24 na buprenorfinu). U novorozenců matek závislých na heroinu byla zjištěna statisticky významně nižší porodní hmotnost než u novorozenců matek na substituční terapii, a to ať už na metadonové substituci, či na buprenorfinu.

U substituovaných matek byl rovněž zaznamenán nižší počet placentárních změn. Vůbec nejvíce novorozenců se symptomy IUGR (z angl. intrauterine growth restriction – intrauterinní růstová retardace plodu) se narodilo právě ženám závislým na heroinu. Apgarové skóre novorozence bylo nejnižší ve skupině uživatelek buprenorfinu, nejvyšší ve skupině na metadonové substituci.

Vzhledem k faktu, že substituce buprenorfinem vede ke vzniku abstinenčního syndromu nejméně ze všech tří sledovaných skupin, zdá se pro těhotné nejlepší možností právě tato substituce. Substituční terapie poskytuje těhotným díky pravidelným návštěvám lékaře možnost sociální stabilizace, adaptace na vzniklou situaci a adekvátní prenatální péči.

(ercp)

Zdroj: Vavřinková B., Binder T.: Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozence, poporodní adaptaci, trofiku a průběh abstinenčního syndromu novorozence. Čes. gynek.2007, 72, č. 4 s. 247–253.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity podávání buprenorfinu jako alternativy methadonu u heroinové závislosti

Buprenorfin je alternativou podávání methadonu v léčbě heroinové závislosti a má výhodu v možnosti obměny denní dávky. V následující studii byla zkoumána účinnost ve spojení s náklady na udržovací léčbu buprenorfinem u pacientů závislých na heroinu.

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním drogově závislým pacientům s udržovací léčbou: follow-up randomizované studie

Registrace kombinace buprenorfinu a naloxonu, která byla vytvořena s cílem minimalizovat riziko zneužití, vedla některé australské orgány se soudní pravomocí k povolení léčby stabilních drogově závislých osob bez přímé kontroly dávkování.

Léčba buprenorfinem a metadonem u drogově závislých žen během gravidity: porovnání růstu plodů a neonatálních výsledků ve dvou následujících případových studiích

Cílem popisované studie bylo porovnat účinek léčby buprenorfinem a metadonem na plody těhotných žen závislých na heroinu, které podstupovaly udržovací terapii během těhotenství.Všechny novinky