Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 24.11.2014

Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.

Tato studie vznikla za spolupráce ukrajinských a amerických odborníků a byla publikována v září 2014. Vzorek respondentů čítal 97 dospělých infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV), kteří byli během posledních 12 měsíců propuštěni z vězení ve dvou velkých ukrajinských městech. Hodnoceno bylo injekční užívání drog ve vězení, sdílení injekčního vybavení, užívání drog před nástupem do vězení a po propuštění, duševní zdraví, další průvodní choroby a dostupnost léčby infekce HIV ve věznici. Ke zjištění faktorů, které nezávisle korelovaly s užíváním injekčních drog ve vězení, byla použita logistická regresní analýza.

Údaje byly k dispozici u 95 (97,9 %) respondentů. Užívání injekčních drog ve vězení uvádělo 54 z nich (56,8 %). Z těchto propuštěných vězňů uvedlo 40 (74,1 %) sdílení injekčního vybavení průměrně se 4,4 dalších vězňů, přičemž rozmezí se pohybovalo od 0 do 30 osob sdílejících injekční jehlu nebo stříkačku. Naprostá většina z těchto respondentů zneužívala před uvězněním i po propuštění opioidy. Faktory, které nezávisle korelovaly s užíváním injekčních drog ve vězení, zahrnovaly užívání opioidů před uvězněním (p = 0,005), mužské pohlaví (p = 0,006) a uvěznění v Kyjevě (p = 0,003).

I když data pocházejí pouze z jednoho státu, užívání injekčních drog ve vězení je jistě mezinárodním problémem a současný výskyt HIV infekce, injekčního užívání drog a pobytu ve vězení je častý. Výsledky této studie volají po zavedení postupů založených na důkazech, které by snížily riziko přenosu infekce HIV ve věznicích, jako je substituční léčba nebo program výměny jehel.

(zza)

Zdroj: Izenberg J. M., Bachireddy C., Wickersham J. A., et al. Within-prison drug injection among HIV-infected Ukrainian prisoners: Prevalence and correlates of an extremely high-risk behaviour. Int J Drug Policy. 2014 Sep; 25 (5): 845–52; doi: 10.1016/j.drugpo.2014.02.010. Epub 2014 Feb 28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.

Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.

Zahájení substituční léčby buprenorfinem během hospitalizace s navazující ambulantní léčbou u pacientů závislých na opioidech, kteří léčbu nežádají, vede k lepším výsledkům než režim detoxifikace

Americká studie u 663 hospitalizovaných pacientů závislých na opioidech ukázala, že zahájení substituční léčby buprenorfinem a napojení na ambulantní substituční léčbu po propuštění z nemocnice pomáhá zapojit do substituční léčby i pacienty, kteří substituční léčbu nežádají, a vede ke snížení zneužívání opioidů během 6 měsíců po propuštění z nemocnice.Všechny novinky