Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná i v reálné praxi

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.2.2013

Substituční léčba buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná i v reálné praxi

Neintervenční dvanáctiměsíční studie potvrdila účinnost a bezpečnost substituční léčby buprenorfinem-naloxonem u pacientů závislých na opioidech v podmínkách reálné praxe. U léčených drogově závislých osob bylo zjištěno významné snížení zneužívání dalších látek a zlepšení kvality života při velmi dobré snášenlivosti.

Na základě příznivých výsledků klinických studií s buprenorfinem-naloxonem při odvykání závislosti na opioidech byla v Německu uspořádána neintervenční studie, která měla zhodnotit přínos a bezpečnost této substituční léčby. Jednalo se o celonárodní prospektivní neintervenční postmarketingovou studii. Zařazeno bylo 384 osob závislých na opioidech, kteří byli sledování ve 12 časových úsecích na 69 nemocničních a ambulantních pracovištích a v ordinacích praktických lékařů.

Analýza byla provedena u 337 pacientů. Během substituční léčby byl zjištěn významný pokles užívání všech nelegálních látek. Významně se zlepšilo duševní zdraví a kvalita života hodnocené na základě dotazníků, které vyplňovali sami pacienti. Po 12 měsících užívalo buprenorfin-naloxon stále 57,1 % sledovaných. Během studie nezemřel žádný pacient a došlo pouze k jedné hospitalizaci. Závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u 1,2 % a nezávažné nežádoucí účinky u 17,5 % zařazených.

Tato německá studie ukázala, že substituční léčba osob závislých na opioidech buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná nejen v podmínkách klinických studií, ale i v běžné praxi.

(zza)

Zdroj: Apelt S. M., Scherbaum N., Gölz J., et al. Safety, Effectiveness and Tolerance of Buprenorphine-Naloxone in the Treatment of Opioid Dependence: Results from a Nationwide Non-Interventional Study in Routine Care. Pharmacopsychiatry. 2013 Jan 4. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů.

Buprenorfin v těhotenství

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.

Ambulantní substituční léčba Suboxonem brání vyčlenění osob dříve závislých na opiátech z normální společnosti

Psychiatři z Bosny a Hercegoviny oceňují přínos substituční léčby buprenorfinem a naloxonem (Suboxon) u mladých osob závislých na opiátech.Všechny novinky