Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba buprenorfinem a metadonem neprodlužuje upravený interval QT

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 31.12.2012

Substituční léčba buprenorfinem a metadonem neprodlužuje upravený interval QT

Norská studie s 80 pacienty v programu léčby závislosti na opiátech ukázala, že buprenorfin v běžně podávaných dávkách a metadon v dávkách do 100 mg/den nevedou k významnému prodloužení upraveného QT intervalu na EKG.

Podle výsledků některých předchozích studií může být podávání metadonu a buprenorfinu spojeno s prodloužením intervalu QT a výskytem ventrikulárních arytmií typu torsades de pointes. Norští autoři provedli studii, jejímž cílem bylo určit riziko prodloužení upraveného QT intervalu (QTc) při podávání buprenorfinu a metadonu v substituční léčbě a zhodnotit vliv sérových koncentrací těchto léků.

Do studie bylo zařazeno 80 pacientů v programu odvykání závislosti na opiátech. Metadon užívalo 45 pacientů a buprenorfin 35 pacientů. QTc byl hodnocen podle vyšetření EKG při vstupu do studie, po 1 měsíci léčby u 79 pacientů a po 6 měsících léčby u 66 pacientů. Prodloužení QTc bylo definováno jako jeho trvání přesahující 450 ms. Ve stejnou dobu byly odebrány vzorky séra ke stanovení koncentrace obou léků.

U žádného pacienta nebylo zjištěno prodloužení QTc v žádném období sledování. Délka QTc nesouvisela se sérovou koncentrací metadonu ani buprenorfinu, zato významně korelovala s hladinou draslíku.

Substituční léčba závislosti na opiátech běžnými dávkami buprenorfinu a metadonem v dávkách do 100 mg/den není spojena s rizikem klinicky významného prodloužení intervalu QTc. U pacientů se zvýšeným rizikem prodloužení tohoto intervalu je však vhodnější alternativou buprenorfin.

(zza)

Zdroj: Stallvik M., Nordstrand B., Kristensen O., et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16; pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba snižuje riziko přenosu infekce HIV u injekčních narkomanů

Udržovací substituční léčba závislosti na opiátech snižuje riziko přenosu HIV u osob, které užívají injekční drogy, a to o více než polovinu.

Prodloužení QT intervalu při odvykací terapii metadonem a buprenorfinem

Metadon a buprenorfin jsou látky běžně používané v léčbě opiátové závislosti. Výsledky některých studií naznačují, že odvykací terapie metadonem může být spojena s rizikem prodloužení QT intervalu a vzniku ventrikulárních arytmií typu torsade de pointes, zatímco žádné takové riziko nebylo pozorováno u terapie buprenorfinem.

Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.Všechny novinky