Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 17.11.2014

Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.

Zneužívání návykových látek je velkým problémem amerických válečných veteránů. Účinnou možností substituční léčby závislosti na opioidech je podávání kombinace buprenorfinu a naloxonu (Suboxon) v rámci komplexního léčebného programu. V červnu 2011 byla v nemocnici Veterans Affairs San Diego Health Care System v jižní Kalifornii (USA) zavedena nová forma skupinového předepisování této substituční léčby. Cílem studie bylo zhodnotit výsledky tohoto přístupu z hlediska podílu pacientů, kteří po jednom roce pokračují v léčbě, a procenta vzorků moči s negativním výsledkem na opioidy. Hodnoty byly porovnány se substituční léčbou předepisovanou klasickou individuální formou.

Zařazeno bylo 32 válečných veteránů léčených v letech 2010 až 2013. Po jednom roce pokračovalo v substituční léčbě celkem 46 % pacientů a 94 % vzorků moči bylo negativních na opioidy. Léčbu dodržovalo po jednom roce významně více pacientů, kterým byl buprenorfin/naloxon předepsán při skupinovém přístupu (69 %), oproti klasickému individuálnímu formátu předepisování (27 %), p < 0,03.

Přestože je třeba výsledky ještě ověřit ve studii s kvalitnějším designem, tato studie naznačila, že skupinový formát předepisování buprenorfinu/naloxonu v rámci komplexního terapeutického programu by mohl zvýšit podíl pacientů s dodržováním substituční léčby oproti individuálnímu formátu předepisování.

(zza)

Zdroj: Berger R., Pulido C., Lacro J., et al. Group Medication Management for Buprenorphine/Naloxone in Opioid-Dependent Veterans. J Addict Med. 2014 Oct 1. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.

Zahájení substituční léčby buprenorfinem během hospitalizace s navazující ambulantní léčbou u pacientů závislých na opioidech, kteří léčbu nežádají, vede k lepším výsledkům než režim detoxifikace

Americká studie u 663 hospitalizovaných pacientů závislých na opioidech ukázala, že zahájení substituční léčby buprenorfinem a napojení na ambulantní substituční léčbu po propuštění z nemocnice pomáhá zapojit do substituční léčby i pacienty, kteří substituční léčbu nežádají, a vede ke snížení zneužívání opioidů během 6 měsíců po propuštění z nemocnice.

Ženy, které otěhotní při substituční léčbě buprenorfinem, mohou v této léčbě pokračovat

U pacientek, které otěhotní během substituční léčby závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem, je vhodné pokračovat v léčbě, případně zvážit převedení na monoterapii buprenorfinem. Vyplývá to z odpovědi, kterou na základě analýzy dostupných studií připravil tým Motherisk z Hospital for Sick Children v Ontariu (Kanada) jako reakci na otázku lékaře z terénu.Všechny novinky