Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Psychosociální změny v průběhu substituční terapie buprenorfinem/naloxonem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.6.2012

Psychosociální změny v průběhu substituční terapie buprenorfinem/naloxonem

Maďarští vědci nedávno publikovali výsledky zajímavého pozorování pacientů s opiátovou závislostí. Ve své práci hodnotili změny v psychosociální oblasti (úzkost, deprese, touha), ke kterým došlo u pacientů užívajících po dobu šesti měsíců substituční terapii buprenorfinem-naloxonem.

Zmiňované studie se účastnili všichni pacienti léčeni Suboxonem (buprenorfinem-naloxonem) v Maďarsku v období od listopadu 2007 do dubna 2008. Míra závislosti byla stanovena pomoci Indexu závažnosti návykového chování (Addicton Severity Index, ASI). Psychiatrické symptomy spojené s poruchami Axis I (hlavní duševní poruchy) a Axis II (poruchy osobnosti) byly zjišťovány pomocí diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (DSM-IV) a pomocí strukturovaných diagnostických interview (SCID I a SCID II). Stupeň touhy (neboli bažení) byl měřen pomoci speciálního dotazníku Heroin Craving Questionnaire, příznaky deprese pak pomocí Beckovy škály (BDI) a Hamiltonovy škály deprese (HAM-D). K posouzení závažnosti úzkosti byl použit dotazník na měření úzkosti (STAI-S) a Hamiltonova škála úzkosti (HAM-A).

Autoři zaznamenali v průběhu prvního měsíce významné zlepšení téměř ve všech sledovaných oblastech. Jedinou výjimkou byla oblast týkající se existence a živobytí, přičemž tyto změny byly pouze na úrovni tendence. V průběhu dalších pěti měsíců léčby již nebyly ve sledovaných oblastech zaznamenány žádné další známky zlepšení nebo zhoršení, jedinou výjimkou byla opět oblast existence a živobytí.

Tyto výsledky naznačují, že terapie buprenorfinem-naloxonem je slibnou léčebnou možností pro pacienty s opiátovou závislostí vyžadujících substituční terapii.

(mik)

Zdroj: Petke Z. et al. Psychosocial changes in six months of buprenorphine/naloxone substitution treatment. Neuropsychopharmacol Hung. 2012 Mar; 14 (1): 7–17.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšený efekt kombinace farmakologického a psychosociálního přístupu v detoxikačních opiátových programech

Při detoxikačních programech jedinců závislých na opiátech se užívají různé farmakologické přístupy. Nicméně většina jedinců závislých na heroinu po takovýchto programech relabuje.

Implantáty s buprenorfinem efektivní u opiátové závislosti

Dle nové studie amerických lékařů může léčba s využitím buprenorfinových implantátů (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významně omezit závislost na opiátech a může být podobně účinná jako denní orální terapie s využitím buprenorfinu-naloxonu.

Substituční léčba drogově závislých v těhotenství – má důsledky pro děti?

Jak již bylo dokázáno v mnoha klinických studiích, drogová závislost matky během těhotenství má velmi vážné dopady na zdraví dítěte. U většiny dětí totiž po narození vzniká novorozenecký abstinenční syndrom (NAS).Všechny novinky