Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 29.10.2015

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Němečtí autoři provedli v roce 2013 analýzu publikovaných údajů o substituční léčbě závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem s cílem vytvořit oficiální doporučení pro tuto léčbu založené na důkazech.

Analýza ukázala, že buprenorfin v substituční léčbě v monoterapii i v kombinaci s naloxonem snižuje zneužívání nelegálních opioidů a jejich šíření na černém trhu. Tato substituční léčba vede k menšímu narušení kognitivních funkcí, sexuálních funkcí, kvality spánku, fyzické kondice a kvality života než podávání metadonu. Vykazuje rovněž nižší riziko lékových interakcí s benzodiazepiny, alkoholem, antimikrobiálními látkami a antidepresivy než ostatní hodnocené třídy léčiv. Relevantní interakce se týkají léků metabolizovaných cytochromem CYP3A4.

Buprenorfin v monoterapii je v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) terapeutickou možností volby také u těhotných žen. Kombinace buprenorfinu a naloxonu v těhotenství nebyla v době analýzy doporučena. V současné době se doporučuje, aby užívání buprenorfinu/naloxonu během těhotenství posoudil lékař. Buprenorfin/naloxon by měl být používán během těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod. Riziko předávkování se život ohrožující depresí respiračního centra je při léčbě buprenorfinem/naloxonem nižší než u úplných agonistů opioidních receptorů. Některé údaje také naznačují přínos buprenorfinu u pacientů závislých na opioidech s průvodní depresí. Tyto výsledky je ovšem třeba ještě ověřit.

Jak autoři uzavírají, cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem.

(zza)

Zdroje:
1. Schmitz S., Poehlke T., Siedentopf J. P. et al. Treatment recommendation for the use of buprenorphine/naloxone in the substitution treatment of patients with opioid dependency. Suchtmed 2013; 15 (3): 190–201.
2. Suboxone – Souhrn údajů o přípravku. SÚKL, 27. 10. 2015. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0027903.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

Cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem. Metaanalýza 21 randomizovaných klinických studií ukázala, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) vedou k delšímu setrvání v substituční léčbě.

Buprenorfin/naloxon je vhodným přípravkem pro léčbu závislosti na preskripčních opioidech

Údaje z mnoha zemí ukazují stoupající počty preskripcí opioidních analgetik. Tyto léky jsou předepisovány v léčbě chronické bolesti a řada pacientů je užívá několik měsíců až let. Mnoho pacientů přitom nebylo na začátku léčby poučeno o možných důsledcích této léčby, které zahrnují vytvoření závislosti, metabolické změny včetně osteoporózy, hypogonadismu u mužů a amenorey u žen.

Buprenorfin/naloxon je přínosem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech

Uvádíme výsledky dvou studií, které hodnotily účinnost udržovací léčby buprenorfinem/naloxonem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech.Všechny novinky