Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Nová kritéria závislosti na předepsaných opioidech u pacientů s chronickou léčbou bolesti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 17.4.2015

Nová kritéria závislosti na předepsaných opioidech u pacientů s chronickou léčbou bolesti

Opioidy jsou schopny vyvolat silné euforické účinky a u citlivých jedinců rychle způsobují závislost. Euforické účinky vedou k dalšímu vyhledávání léku (tzv. pozitivní posílení). U pacientů léčených opioidy z důvodu nádorové bolesti je euforický účinek opioidů otupen. V těchto případech může být závislost vyvolána nepříjemnými příznaky z vysazení, kdy k vyhledávání léku vede snaha zbavit se anhedonie, hyperalgezie a noradrenergních účinků (tzv. negativní zesílení). Dalším důsledkem dlouhodobého užívání opioidů může být tolerance, tedy potřeba vyšších dávek k dosažení stejného účinku. Narůstající tolerance může vést rovněž k příznakům z vysazení. U pacientů, kteří užívají opioidy k léčbě bolesti, nemusí být důvodem vyhledávání léku vždy jen závislost. Další důvody můžou zahrnovat zkušenosti, vzpomínky na neléčenou bolest, zmírnění bolesti po užití léku a příznaky z vysazení.

Americká psychiatrická společnost publikovala v květnu 2013 v rámci DSM-V novou definici závislosti na lécích. U pacientů s chronickou léčbou opioidy byly zařazeny dvě hlavní změny. Zaprvé jde o nahrazení pojmu „látková závislost“ pojmy „porucha z užívání léků“ a „porucha z užívání opioidů“. Druhou zásadní změnou prošla kritéria pro diagnózu poruchy z užívání léků. K této diagnóze jsou nutná dvě kritéria (viz tabulka), přičemž tolerance a příznaky z vysazení byly ze seznamu vyřazeny, protože se objevují téměř u všech pacientů s chronickou léčbou bolesti.

Tabulka

Behaviorální kritéria pro diagnostiku poruchy z užívání léků

Chování, které svědčí pro zneužívání předepsaných léků

Selhání při plnění povinností v práci, ve škole nebo doma

Více předepisujících lékařů

Užívání léku v situaci, kdy je to nebezpečné (např. řízení auta)

Časté návštěvy na pohotovosti

Přetrvávající nebo opakované interpersonální problémy

Pacient uvádí alergie nebo nesnášenlivost u řady neopioidních léků

Užívání léku ve větším množství nebo déle, než bylo určeno

Časté zvyšování dávky

Přetrvávající touha po léku nebo neúspěšná snaha o omezení jeho užívání

Pacientovi často brzy docházejí léky

Velké množství času věnované získání léku, užití léku nebo zotavení z jeho užití

Pacient si často telefonicky domlouvá brzké návštěvy u lékaře

Opouštění nebo omezování důležitých společenských, profesních nebo rekreačních aktivit

Pacient se při návštěvě u lékaře soustředí hlavně na opioidy

Pokračující užívání i přes vědomí škodlivých důsledků

Opakované výmluvy na ztrátu/odcizení receptu/balení léku

Bažení po léku

 

(zza)

Zdroj: Ballantyne J. C., Stannard C. New Addiction Criteria:Diagnostic Challenges Persist in Treating Pain with Opioids. Pain: clinical updates. December 2013, 21 (5). URL: http://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsletterIssue.aspx?ItemNumber=1063 (navštíveno 12. 3. 2015).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné problémy závislostí v Evropě: nové psychoaktivní látky, dlouhodobá léčba závislosti na opioidech i behaviorální závislosti

Závislost je opakované nutkání užít určitou látku nebo se oddávat určitému chování navzdory jeho nepříznivým důsledkům v podobě zdravotních, osobních nebo společenských problémů. Typické je okamžité uspokojení se zpožděnými škodlivými účinky.

Léčba chronické bolesti opioidními analgetiky může u některých pacientů vést až ke zneužívání ilegálních drog

Podávání opioidních analgetik v léčbě chronické nenádorové bolesti vyvolává závislost jen u malého procenta pacientů. U většího procenta pacientů ale bylo zjištěno aberantní chování související s drogami (ADRB) a užívání nedovolených drog. Výskyt těchto nežádoucích jevů je výrazně nižší při selekci pacientů s negativní anamnézou zneužívání alkoholu/nedovolených drog a závislostí.

Substituční léčba závislosti na opioidech je přínosem i z hlediska záchytu hepatitidy C

Užívání substituční léčby při závislosti na opioidech zvyšuje záchyt hepatitidy C u osob zneužívajících injekční drogy. Ukázala to právě publikovaná studie australských autorů.Všechny novinky