Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Management závislosti na opiátech – nezmění se užívání buprenorfinu ve zneužívání?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.5.2010

Management závislosti na opiátech – nezmění se užívání buprenorfinu ve zneužívání?

Pro léčbu závislosti na opiátech a jejich zneužívání byl buprenorfin schválen již v roce 2004, a to ve speciálně vyškolených a certifikovaných centrech. V době schválení panovala na straně úřadů obava, že očekávané široké užívání tohoto přípravku postupně nahradí jeho rozsáhlé zneužívání, a to zejména vysoce rizikovými pacienty, pro které byl původně určen jako léčebný.

Nezměnilo se užívání ve zneužívání?

Autoři chtěli vyhodnotit míru tohoto zneužívání, a proto oslovili více než 1 000 osob hledajících léčbu závislosti na opiátech, které získávaly formou preskripce. U těchto osob ze 100 různých nezávislých programů pro léčbu drogové závislosti (hrazených pojišťovnou nebo pacientem) následně zjišťovali, zda v posledních 30 dnech nezneužili buprenorfin k navození euforie. Výsledky ukázaly, že existuje časově závislý nárůst počtu osob zneužívajících buprenorfin k dosažení euforie. Postupem času se toto týkalo až 30–35 % osob, které vyplnily dotazník v druhém čtvrtletí roku 2006. V té době tak bylo zneužívání buprenorfinu srovnatelné se zneužíváním metadonu, avšak míra zneužívání byla stále značně nižší než u hydrokodonu a oxykodonu. Po počátečním nárůstu se však počet těchto osob lineárně snižoval, a to až na méně než 20 % z těch, kdo vyplnili dotazník v druhém čtvrtletí roku 2007. Po roce tak došlo ke snížení zneužívání buprenorfinu na úroveň značně nižší, než je u oxykodonu a hydrokodonu, a dokonce nižší než u metadonu.

Buprenorfin pro minimální riziko zneužívání nadále doporučován!

Nejpravděpodobnější interpretací těchto dat je to, že populace závislých pouze po určitou dobu s tímto přípravkem experimentovala, aby zjistila jeho schopnost měnit náladu. Jeho užívání posléze pokleslo, protože schopnost buprenorfinu vyvolat euforii je nedostatečná. Navíc tento závěr podporuje skutečnost, že užívání buprenorfinu jako primární drogy je velmi vzácné (< 3 procenta z celkového vzorku). Výsledky tedy ukazují, že je nepravděpodobné, aby zneužívání buprenorfinu někdy dosáhlo epidemických rozměrů. Toho se bály některé skupiny lidí z oblasti regulace léčiv. Užívání buprenorfinu v opiátové detoxifikaci a substituci by tedy mělo pokračovat.

(ercp)

Zdroj: J Opioid Manag. 2007 Nov–Dec; 3 (6): 302–8

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sexuální dysfunkce u mužů závislých na opiátech – komparativní studie heroinu, metadonu a buprenorfinu

Problematika sexuální dysfunkce u mužů závislých na opiátech se stala předmětem studie britských autorů. Jejich cílem bylo porovnat sexuální dysfunkci u mužů závislých na heroinu s těmi, kteří se léčili ze závislosti na opiátech pomocí metadonu nebo buprenorfinu.

Vliv užívání kokainu na výsledky léčby opiátové závislosti u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem

Je již dobře známo, že užívání kokainu u pacientů léčených metadonem bývá spojeno s horšími výsledky léčby. Avšak souvislost mezi užíváním kokainu a terapií buprenorfinem v kombinaci s naloxonem nebyla dosud zcela objasněna.

Nefatální předávkování heroinem: výsledky z Austrálie

Téměř každý z pacientů závislých na opioidech si alespoň jednou za svůj drogový život zažil stav, kdy byl na pokraji předávkování. Naštěstí ale u většiny narkomanů tato příhoda neskončila smrtí.Všechny novinky