Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčbu závislostí a snižování rizik podporuje chápavý přístup zdravotníků

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 5.1.2018

Léčbu závislostí a snižování rizik podporuje chápavý přístup zdravotníků

Závislost je definována jako užívání látky, které se navzdory známé škodlivosti této látky stává zvykem a potřebou. Zdravotničtí profesionálové hrají zásadní roli v péči o závislé, pokud však dávají najevo přezíravost a odmítavost, může to vést k odmítnutí nabízené pomoci.

Zátěž pro všechny

Závislosti byly vždy považovány za známku morálního úpadku nebo nedostatek sebekontroly. Dnes je hodnotíme jako chronické relabující onemocnění mozku a spojujeme je zejména s drogami, alkoholem, nikotinem, gamblerstvím a poruchami příjmu potravy. Všechny však mají jedno společné − výrazný negativní dopad na jedince, rodinu i společnost. Kromě toho, že závislosti mohou vést ke kriminalitě a násilí, navyšují ztráta produktivity a péče o tyto pacienty rovněž finanční zatížení společnosti. I v takové situaci má ovšem člověk právo na adekvátní zdravotní péči. Pohrdlivé chování zdravotnického personálu přitom může způsobit nenahraditelné škody. Přinejmenším způsobí, že se závislý člověk například nezeptá na možnou léčbu.

Závislost, tak jako ostatní chronická onemocnění, mění funkce orgánů a ovlivňuje mozkové dráhy spojené s odměňováním, pamětí, učením, motivací, motorikou a blokováním určitého chování. Změny v neurotransmiterech (dopamin, serotonin, …) mohou vést k neschopnosti přestat užívat drogu. Se správnou péčí je možné nad závislostí zvítězit, ačkoliv pro některé jedince zůstává celoživotním bojem.

Důvěra pomáhá chránit i léčit

Závislí jedinci jsou společností zpravidla hodnoceni jako slabí, líní a nemorální nebo kriminálníci a toto stigma si s sebou přinášejí i do zdravotnických zařízení. Skupinou, se kterou zde obvykle komunikují nejvíce, jsou sestry. Ty jsou také podle výsledků studií nejvíce náchylné k negativním soudům. Takový postoj může ovlivnit ochotu personálu objektivně vyhodnotit problém závislosti, poškodit vztah závislého ke zdravotnickým zařízením a vyvolat u něj odmítání zdravotní péče.

Jedním ze způsobů, jak lze tento stav zlepšit, je edukace zdravotnického personálu ohledně zneužívání látek a možností podpory postižených. Na závislost se doporučuje pohlížet jako na jakoukoliv jinou nemoc a při její léčbě mít na paměti, že závislý jedinec se pravděpodobně nedokáže vyléčit sám. Do péče je vhodné zahrnout informace o hepatitidě A, B a C, HIV/AIDS, ošetřování ran, prevenci a řešení předávkování, způsobech co nejbezpečnějšího užití drogy a možnosti skupinové či individuální terapie u odborníka. Vybudovaná důvěra tak pomůže ochránit postiženého i jeho okolí.

(mir)

Zdroj: Bartlett R., Brown L., Shattell M. et al. Harm reduction: compassionate care of persons with addictions. Medsurg Nurs 2013; 22 (6): 349−358.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ochota drogově závislých hradit si substituční terapii – průřezový průzkum

Substituční terapie patří k efektivním způsobům léčby závislosti na opiátech a výrazně redukuje negativní zdravotní i společenské dopady závislosti. Průzkum provedený mezi drogově závislými na Ukrajině hodnotil ochotu finančně se podílet na substituční léčbě.

Míra retence a prediktory udržovací léčby buprenorfinem u mladých dospělých závislých na opiátech

V centru léčby drogových závislostí v severní části Indie proběhla retrospektivní kohortová studie, která zjišťovala míru retence v udržovací léčbě buprenorfinem mezi mladými dospělými v jejich přirozeném sociálním prostředí. Dalším cílem bylo posoudit faktory důležité pro vytrvání v léčbě.

Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Cílem prezentované studie kanadských autorů bylo objasnění vztahu mezi věkem při začátku užívání opioidů a přítomností komorbidit. Pochopení tohoto vztahu může ukázat lékařům důležité prognostické faktory, díky nimž je možné identifikovat vysoce rizikové jedince. Identifikace těchto jedinců může napomoci k jejich důkladnějšímu sledování, nabídce intenzivnějších léčebných strategií a preventivním opatřením snižujícím rizika rozvoje onemocnění a/nebo jeho progresi.Všechny novinky