Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčba hepatitidy C během substituční léčby závislosti na opioidech je v reálné praxi přínosná

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 16.6.2014

Léčba hepatitidy C během substituční léčby závislosti na opioidech je v reálné praxi přínosná

Hodnocení podávání terapie hepatitidy C (interferon/ribavirin) spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech (OST) ukázalo vysoký podíl pacientů, kteří i přes častý výskyt deprese a nízkou kvalitu života podmíněnou zdravím dodržovali pravidla léčby, léčbu dokončili a vykazovali setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Programy substituční léčby osob závislých na opioidech nabízejí možnost léčby průvodních chorob. Cílem této prospektivní studie bylo posoudit možnost terapie hepatitidy C u těchto osob v reálné praxi.

Zahrnuti byli pacienti v substituční léčbě (OST) ze tří švédských měst, u nichž bylo zjištěno onemocnění vyvolané virem hepatitidy C. Substituční a protivirová léčba byly podávány ve spolupráci infekčního oddělení a kliniky OST. Primárním sledovaným parametrem bylo dokončení předepsané léčby, sekundární sledované parametry zahrnovaly SVR, dodržování léčby (adherenci) a incidenci deprese (podle škály MADRS-S). Hodnoceny byly také nežádoucí účinky a kvalita života podmíněná zdravím podle dotazníku HRQoL a SF-36.

Ze 69 pacientů, u nichž byla indikována protivirová terapie, ji zahájilo 41. Léčbu dokončilo 83 % z nich a 46 % dosáhlo SVR. Dostatečná adherence byla zjištěna u 71 % pacientů. Klinicky významná deprese byla kdykoliv během léčby zjištěna u 71 % pacientů. Objevily se dva závažné nežádoucí účinky včetně jednoho případu úmrtí z důvodu jaterního selhání. Kvalita života byla podle samostatného hodnocení pacienty při vstupu do studie nízká a v průběhu léčby ještě významně klesla. Vstupní hodnota MADRS-S a HRQoL ovlivnila pravděpodobnost dokončení léčby a dosažení SVR.

Tato studie ukázala, že koncepce podávání léčby virové hepatitidy C spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech je realizovatelná s dobrou šancí na úspěch.

(zza)

Zdroj: Jerkeman A., Norkrans G., Lidman C., et al. Treatment for chronic hepatitis C in a cohort of opiate substitution therapy recipients in three Swedish cities - completion rates and efficacy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 May; 26 (5): 523–31; doi: 10.1097/MEG.0000000000000076.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba snižuje rizikové chování pro přenos HIV z hlediska sdílení jehel

Léčba buprenorfinem/naloxonem omezuje u osob závislých na opioidech nakažených virem HIV rizikové chování z hlediska přenosu infekce HIV, konkrétně sdílení jehel, nikoliv však rizikové sexuální chování.

Substituční léčba snižuje mortalitu uvězněných osob závislých na opioidech

Mortalita včetně počtu sebevražd je u uvězněných osob závislých na opioidech významně nižší při podávání substituční léčby, a to zejména v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Ukázala to australská retrospektivní studie zahrnující téměř 17 000 závislých vězňů.

Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.Všechny novinky