Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčba chronické bolesti opioidními analgetiky může u některých pacientů vést až ke zneužívání ilegálních drog

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 6.3.2015

 Léčba chronické bolesti opioidními analgetiky může u některých pacientů vést až ke zneužívání ilegálních drog

Podávání opioidních analgetik v léčbě chronické nenádorové bolesti vyvolává závislost jen u malého procenta pacientů. U většího procenta pacientů ale bylo zjištěno aberantní chování související s drogami (ADRB) a užívání nedovolených drog. Výskyt těchto nežádoucích jevů je výrazně nižší při selekci pacientů s negativní anamnézou zneužívání alkoholu/nedovolených drog a závislostí.

Tyto výsledky přinesl strukturovaný průzkum literatury zahrnující všechny dostupné studie věnované problematice vzniku závislosti nebo ADRB při chronické léčbě nenádorové bolesti opioidními analgetiky publikovaný v roce 2008. Zahrnoval 67 studií dosahující předem stanovenou kvalitu designu (> 65 % na základě 12 kritérií kvality).

Ve 24 studiích s 2 507 pacienty dosáhla závislost/zneužívání 3,27 %, ovšem při selekci pacientů bez předchozí závislosti činil tento podíl jen 0,19 %. V 17 studiích s 2 466 pacienty byl výskyt ADRB 11,5 %, přičemž při selekci pacientů bez předchozí závislosti to bylo pouze 0,59 %. V 5 studiích s 15 442 pacienty, které sledovaly přítomnost alkoholu a zakázaných drog v moči, byla u 20,4 % pacientů zjištěna buď absence opioidů v moči, nebo přítomnost nepředepsaného opioidu v moči. Zakázané drogy byly v 5 studiích s 1 965 pacienty zjištěny u 14,5 % pacientů.

Autoři došli k závěru, že i když je vznik závislosti při chronické léčbě nenádorové bolesti opioidními analgetiky malý, může tato léčba vést ke zneužívání ilegálních látek, a to zejména u osob s předchozím abúzem alkoholu nebo drog.

(zza)

Zdroj: Fishbain D. A., Cole B., Lewis J., et al. What percentage of chronic nonmalignant pain patients exposed to chronic opioid analgesic therapy develop abuse/addiction and/or aberrant drug-related behaviors? A structured evidence-based review. Pain Med. 2008 May-Jun; 9 (4): 444−59. doi: 10.1111/j.1526-4637.2007.00370.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba závislosti na opioidech je přínosem i z hlediska záchytu hepatitidy C

Užívání substituční léčby při závislosti na opioidech zvyšuje záchyt hepatitidy C u osob zneužívajících injekční drogy. Ukázala to právě publikovaná studie australských autorů.

Dostatečné dávkování substituční léčby závislosti na opioidech zvyšuje její přínos

Substituční léčba závislosti na opioidech vyššími dávkami buprenorfinu/naloxonu (nad 15 mg/den) byla spojena s delší dobou setrvání v léčbě a nižšími náklady na zdravotní péči i přes vyšší výdaje za léčivo.

Vyšší cena buprenorfinu ve vězení dokládá jeho vyšší zneužitelnost oproti kombinaci buprenorfin/naloxon

Zdá se, že kombinovaný přípravek pro substituční léčbu závislosti na opioidech obsahující buprenorfin/naloxon má menší potenciál zneužívání než přípravek obsahující pouze buprenorfin. Ukazuje to nižší cena kombinovaného přípravku v britských věznicích.Všechny novinky