Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Kvalitní důkazy o snížení rizika přenosu HIV u injekčních uživatelů drog byly nalezeny pouze u substituční léčby

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 22.10.2013

Kvalitní důkazy o snížení rizika přenosu HIV u injekčních uživatelů drog byly nalezeny pouze u substituční léčby

Injekční aplikace drog je významným rizikovým faktorem přenosu HIV a HCV. Britští autoři publikovali v srpnu 2013 výsledky přehledu literatury věnované účinnosti různých tzv. harm reduction intervencí ve vztahu k rizikovému chování při injekční aplikaci drog a přenosu HIV a HCV. Hodnocené intervence zahrnovaly programy výměny jehel a stříkaček, substituční léčbu závislosti na opioidech, informační, edukační a konzultační servis, program poskytování injekčního vybavení a zařízení pro injekční aplikaci pod dohledem.

Průzkum databází Medline, Embase, CINAHL, PsychINFO, IBSS a Cochrane Library za období 2000–2011 přinesl 25 prací, z nichž byla u 12 hodnocena úroveň důkazů jako dobrá. Výsledky všech prací přinesly kvalitní důkazy o tom, že programy výměny jehel a stříkaček snižují rizikové chování při injekční aplikaci. Kvalita důkazů o snížení rizika přenosu HIV byla u této intervence nízká a z hlediska přenosu HCV byly důkazy nedostatečné. U substituční léčby byly nalezeny kvalitní důkazy o snížení rizikového chování při injekční aplikaci a snížení rizika přenosu HIV a méně kvalitní důkazy o snížení přenosu HCV. U ostatních intervencí byly zjištěny jen důkazy nižší úrovně kvality o snížení rizikového chování při injekční aplikaci a nedostatečné nebo žádné důkazy o jejich vlivu na přenos HIV a HCV.

Průzkum literatury přinesl dostatečně kvalitní důkazy o tom, že substituční léčba závislosti na opioidech a programy výměny jehel a stříkaček snižují rizikovou injekční aplikaci. Z hlediska prevence přenosu HIV a HCV u injekčních uživatelů drog byla ovšem kvalita důkazů intervenčních programů nízká nebo nebyly nalezeny žádné důkazy. Výjimkou byla substituční léčba, u které bylo prokázáno snížení rizika přenosu HIV s dostatečnou kvalitou důkazů.

(zza)

Zdroj:  Macarthur G. J., et al. Interventions to prevent HIV and Hepatitis C in people who inject drugs: A review of reviews to assess evidence of effectiveness. Int J Drug Policy. 2013 Aug 20; pii: S0955-3959(13)00116-3; doi: 10.1016/j.drugpo.2013.07.001. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Celkové náklady na substituční léčbu buprenorfinem nejsou vyšší než u metadonu

Substituční léčba závislosti na opioidech byla až dosud považována za levnější, pokud byl podáván metadon. Jedná se ale o náklady na samotný lék.

Prenatální expozice metadonu či buprenorfinu – různé profily neonatálního abstinenčního syndromu

Závislost na opioidech v průběhu těhotenství je spojena s mnoha rizikovými faktory, které přispívají k nepříznivým mateřským či neonatálním následkům. Zavedení terapie metadonem zlepšilo průběh těhotenství i neonatální výsledky.

Může dlouhodobá léčba buprenorfinem/naloxonem zablokovat dopaminergní aktivitu a potencovat recidivu?

V České republice se pro léčbu opiátové závislosti používají přípravky Subutex a Suboxone, jejichž používání se zdá být velmi slibné. Vědci však zjistili, že možná existuje zvýšené riziko recidivy závislosti při chronickém užívání těchto látek.Všechny novinky