Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Genetické variace v OPRD1 genu a odpověď na léčbu závislosti na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 24.12.2013

Genetické variace v OPRD1 genu a odpověď na léčbu závislosti na opioidech

Farmakologická léčba závislosti na opioidech bohužel není vždy úspěšná. Odpověď se současná věda snaží hledat také pomocí metod genetické diagnostiky.

V současnosti jsou v léčbě závislosti na opioidech běžně používány dvě látky, buprenorfin a metadon. I přes jejich prokazatelnou účinnost se odpověď na léčbu liší v závislosti na konkrétním jedinci. Do popředí zájmu se tak stále více dostávají genetické faktory, které by dané rozdíly mohly alespoň částečně vysvětlit.

Recentní práce analyzovala farmakogenetické asociace šesti polymorfismů v OPRD1, genu kódujícím δ-opioidní receptor, s výsledkem substituční léčby buprenorfinem v kombinaci s naloxonem (Suboxone) nebo metadonem. Do otevřené klinické studie v trvání 24 týdnů bylo zařazeno celkem 582 pacientů ze Spojených států a Evropy závislých na opioidech. Výsledek substituční léčby byl hodnocen pomocí počtu vynechaných nebo pozitivních testů na přítomnost opioidů v moči během léčebné periody.

V celkovém souboru nebyl žádný jednonukleotidový polymorfismus (single-nucleotide polymorphism; SNP) v OPRD1 významně asociován s léčebným výstupem. Při odděleném testování pohlaví byly u žen nalezeny 2 intronové SNP (rs581111 a rs529520) predikující výsledek léčby buprenorfinem. Ženy s AA nebo AG genotypem v rs581111 dosahovaly významně horších výsledků než ty s GG genotypem (relativní riziko [RR] = 1,67; 95% konfidenční interval [CI] 1,06–2,1; P = 0,03). A ženy s AA genotypem v rs529520 vykazovaly horší výsledky než pacientky s CC genotypem (RR = 2,15; 95% CI 1,3–2,29; P = 0,006). U mužů nebyly žádné významné asociace detekovány.

Výsledky předkládané práce naznačily, že rs581111 a rs52920 mohou být užitečné při zvažování léčebných možností u žen závislých na opioidech. Nicméně výsledky je ještě nutné potvrdit na nezávislém vzorku.

(the)

Zdroj: Clarke T. K. al. Genetic variation in OPRD1 and the response to treatment for opioid dependence with buprenorphine in European-American females. Pharmacogenomics J – publikováno online 15. řijna 2013; doi: 10.1038/tpj.2013.30

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivňují klinické charakteristiky pacientů dávku buprenorfinu?

Buprenorfin patří již k zlatému standardu léčby opiátové závislosti. Nicméně určit jeho optimální dávkování není vždy jednoduché a může to být ovlivněno řadou faktorů. Optimalizace dávky by tak mohla zásadním způsobem ovlivnit i výsledky terapie.

Změny exprese miRNA prokazované po smrti v prefrontálním kortexu u alkoholiků

Alkoholismus je významný problém moderní civilizace. Přesto je mechanismus jeho vzniku z velké části neznámý. Současné studie se zabývají mechanismem neuroadaptací, které jsou spojeny se změnami exprese microRNA (miRNA).

Mnoho lékařů v USA stále nerozumí problému závislosti na opioidech

Závislost na opioidech je v očích většiny lékařů v USA spíše psychickým problémem než chronickým organickým onemocněním. Online průzkum probíhající ve Spojených státech amerických dokázal, že nejen široká veřejnost, ale i klinici považují závislost za něco, za co si její nositelé mohou spíše sami.Všechny novinky