Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 5.8.2012

Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší. Pokud by pacienti s vyšším rizikem přerušení léčby byli identifikováni již krátce po jejím zahájení, bylo by možné učinit cílená opatření, která by těmto pacientům pomohla v léčbě setrvat.

Nedávno byla publikována studie, jejíž autoři se pokusili o identifikaci faktorů ovlivňujících setrvání v léčbě podporované buprenorfinem/naloxonem u mladistvých závislých na opiátech. Do studie bylo zařazeno celkem 152 dospívajících a mladých dospělých (15–21 let), kteří byli rozděleni do dvou skupin: jedna skupina pacientů podstoupila 12týdenní, druhá jen 2týdenní léčbu buprenorfinem/naloxonem. Po ní v obou případech následovala 12 týdnů trvající psychosociální léčba.

Výsledky

Ve skupině pacientů s 2týdenní medikací a následnou psychosociální léčbou přerušilo léčbu mezi 2. až 4. týdnem 36 % pacientů. Naproti tomu ve skupině s 12týdenní medikací ukončilo do konce čtvrtého týdne léčbu jen 8 % pacientů. V této skupině byly identifikovány následující faktory, které zvyšovaly pravděpodobnost setrvání v léčbě: rychlá adherence k léčbě buprenorfinem/naloxonem, nepřítomnost opiátů v moči brzy po zahájení léčby, užívání jakékoli medikace v měsíci předcházejícím zahájení léčby a délka užívání neheroinových opiátů během života. Naopak faktorem, který pravděpodobnost setrvání v léčbě snižoval, bylo užívání halucinogenů během měsíce před zahájením léčby. Ve skupině pacientů, kteří podstoupili jen 2týdenní léčbu buprenorfinem/naloxonem, bylo jako faktor zvyšující pravděpodobnost setrvání v léčbě identifikováno jen předchozí užívání hypnotik.

Závěr

Faktory, které nás mohou již záhy upozornit na vyšší riziko přerušení léčby u daného pacienta, jsou především špatná adherence k medikaci a moč pozitivní na opiáty. Prodloužená léčba buprenorfinem/naloxonem se zdá být efektivní při zvyšování počtu mladistvých pacientů závislých na opiátech, kteří dokončí léčbu.

(vek)

Zdroj: Warden D. et al: Predictors of attrition with buprenorphine/naloxone treatment in opioid dependent youth. Addict Behav. 2012 Sep; 37 (9): 1046–53. 2012; doi: 10.1016/j.addbeh.2012.04.011

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba snižuje pravděpodobnost HIV infekce

Perorální substituční léčba u uživatelů opiátů snižuje rizikové chování spojené s užíváním drog s vysokým rizikem přenosu HIV, ale má již menší efekt na rizika spojená se sexuálním životem.

Nový dotazník BUDAVA pro určení adekvátní dávky substituční léčby při závislosti na opiátech

Předběžné výsledky potvrdily použitelnost nového dotazníku BUDAVA pro identifikaci pacientů, u nichž je nutné upravit dávku buprenorfinu-naloxonu u substituční léčby závislosti na heroinu.

Je kombinace buprenorfin/naloxon dostatečnou ochranou před zneužitím?

Na adiktologické konferenci v květnu 2012 přednášela v překrásném prostředí Sečské přehrady i řada klinických psychiatrů.Všechny novinky