Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Dostatečné dávkování substituční léčby závislosti na opioidech zvyšuje její přínos

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.2.2015

Dostatečné dávkování substituční léčby závislosti na opioidech zvyšuje její přínos

Substituční léčba závislosti na opioidech vyššími dávkami buprenorfinu/naloxonu (nad 15 mg/den) byla spojena s delší dobou setrvání v léčbě a nižšími náklady na zdravotní péči i přes vyšší výdaje za léčivo.

Při substituční léčbě závislosti na opioidech jsou dostatečné dávky zásadní pro prevenci vyhledávání nelegálních drog, kontrolu abstinenčních příznaků a předčasné ukončení léčby. Cílem americké retrospektivní studie bylo odhadnout vliv dávkování substituční léčby buprenorfinem/naloxonem na setrvání v léčbě, využívání zdravotnických zdrojů a celkové přímé náklady na zdravotní péči.

Použity byly údaje ze dvou databází z období 2007 až 2012. U pacientů, u nichž byla nasazena léčba buprenorfinem/naloxonem, bylo následujících 12 měsíců hodnoceno využívání zdravotní péče a porovnáváno mezi pacienty s nízkou dávkou (do 15 mg/den u osob s veřejným zdravotním pojištěním a do 15,7 mg/den u osob se soukromým zdravotním pojištěním) a s vysokou dávkou substitučního preparátu.

Výsledky u osob s veřejným i se soukromým pojištěním byly podobné. Pacienti s vyššími dávkami buprenorfinu/naloxonu měli v porovnání s pacienty s nižšími dávkami menší riziko předčasného ukončení léčby (o 11 % při veřejném pojištění a o 9 % při soukromém pojištění) a nižší pravděpodobnost hospitalizace na psychiatrii (o 17 % při veřejném pojištění a o 41 % při soukromém pojištění). Přímé zdravotní náklady byly nižší ve skupině s vyššími dávkami buprenorfinu/naloxonu i přes vyšší výdaje za substituční léčbu.

Tato studie ukázala význam dostatečného dávkování substituční léčby závislosti na opioidech, které v průběhu jednoho roku nejen snižuje riziko předčasného ukončení léčby, ale také šetří celkové náklady na zdravotní péči.

(zza)

Zdroj: Khemiri A., Kharitinova E., Zah V., et al. Analysis of buprenorphine/naloxone dosing impact on treatment duration, resource use and costs in the treatment of opioid-dependent adults: a retrospective study of US public and private health care claims. Postgrad Med. 2014 Sep; 126 (5): 113–120.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší cena buprenorfinu ve vězení dokládá jeho vyšší zneužitelnost oproti kombinaci buprenorfin/naloxon

Zdá se, že kombinovaný přípravek pro substituční léčbu závislosti na opioidech obsahující buprenorfin/naloxon má menší potenciál zneužívání než přípravek obsahující pouze buprenorfin. Ukazuje to nižší cena kombinovaného přípravku v britských věznicích.

Každý pátý ukrajinský vězeň je HIV pozitivní

Průzkum provedený na Ukrajině ukázal, že 19 % vězňů, kteří měli být brzy propuštěni z vězení, mělo pozitivní výsledek testu na HIV, přičemž polovina z nich o své HIV pozitivitě nevěděla. Užívání injekčních drog bylo jedním z faktorů, které pozitivně korelovaly s HIV pozitivitou. Výsledky této studie ukazují na urgentní potřebu rutinního testování vězňů na HIV a zvýšení dostupnosti substituční léčby závislosti na opioidech a antiretrovirové léčby ve věznicích.

Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.Všechny novinky