Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin–naloxon a metadon snižují užívání nelegálního buprenorfinu a riziko HIV

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 4.4.2014

Buprenorfin–naloxon a metadon snižují užívání nelegálního buprenorfinu a riziko HIV

Substituční léčba kombinací buprenorfin–naloxon nebo metadonem vedla u jedinců závislých na opioidech, kteří si injekčně aplikovali nelegálně získaný buprenorfin, ke snížení jeho užívání i užívání jiných nelegálních opioidů a omezila rizikové chování z hlediska HIV.

Do této pilotní randomizované kontrolované 12týdenní studie bylo zařazeno 80 osob starších 25 let, které vyhledaly centrum léčby závislosti na opioidech a uváděly aplikaci nejméně 10 injekcí nelegálně získaného buprenorfinu v posledních 30 dnech. Závislost byla potvrzena podle kritérií ICD-10. Cílem studie bylo určit podíl závislých, kteří akceptují léčbu buprenorfinem–naloxonem nebo metadonem a vliv této substituční léčby na riziko HIV.

Účastníci studie byli sledováni denně v lékařském centru Uranti v Tbilisi (Gruzie). Hodnoceno bylo užívání opioidů podle rozboru moči, pokračování v léčbě a rizikové chování z hlediska HIV podle Risk Assessment Battery.

V polovině loňského roku byly publikovány první výsledky této studie. Průměrný věk účastníků byl 33,7 roku, 4 z nich byly ženy a průměrná délka injekčního užívání opioidů činila 5,8 roku. Žádný z účastníků nebyl před léčbou ani po 12 týdnech léčby HIV pozitivní a u 73,4 % byla zjištěna pozitivita viru hepatitidy C. Léčbu dokončilo 68 pacientů (85 %). Snížení užívání nelegálně získaného buprenorfinu a jiných nelegálních opioidů se významně snížilo při léčbě buprenorfinem–naloxonem i metadonem bez významného rozdílu mezi skupinami. Léčba byla dobře tolerována bez hlášených závažných nežádoucích příhod.

Substituční léčbu buprenorfinem–naloxonem nebo metadonem podávanou za každodenních kontrol lze využít ke snížení nelegálního užívání buprenorfinu a k prevenci přenosu infekce HIV.

(zza)

Zdroj: Otiashvili D., et al. Methadone and buprenorphine-naloxone are effective in reducing illicit buprenorphine and other opioid use, and reducing HIV risk behavior-outcomes of a randomized trial. Drug Alcohol Depend. 2013 Dec 1; 133 (2): 376–82; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sexuální dysfunkce je častější při substituční léčbě metadonem než u buprenorfinu

Metaanalýza 16 studií zahrnující 1 570 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech ukázala, že výskyt sexuální dysfunkce u mužů je častější při podávání metadonu než při substituční léčbě buprenorfinem.

Zkušenosti pacientů se supervizovaným a nesupervizovaným podáním při substituční léčbě závislosti na opioidech

Britská studie přinesla výsledky prvního kvalitativního porovnání substituční léčby závislosti na opioidech pod odborným dohledem a bez dohledu z pohledu pacienta i zdravotníků.

Expozice buprenorfinu v mateřském mléce neměla nepříznivý vliv na prospívání novorozenců

V malé studii na 7 kojených novorozencích matek se substituční léčbou buprenorfinem nebyl během 4 týdnů po porodu zjištěn žádný nepříznivý vliv na prospívání, spánek, krmení, vyměšování či barvu kůže.Všechny novinky