Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Závislost na tabáku

Nižší vzdělání, kouření a vysoký krevní tlak zvyšují riziko CMP

Nižší vzdělání, kouření a vysoký krevní tlak zvyšují riziko CMP

Dospělí kuřáci s nižším vzděláním čelí vyššímu riziku cévní mozkové příhody (CMP) než kuřáci s vyšším vzděláním. Ukázaly to výsledky výzkumu uveřejněné v časopise Stroke Americké asociace pro srdeční onemocnění. Studie potvrdila i závěry vyplývající z početných předchozích studií poukazující na skutečnost, že kombinace kouření a vysokého krevního tlaku zvyšuje riziko CMP.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Míra relapsů během prvního roku po absolvování programu na odvykání kouření

Míra relapsů během prvního roku po absolvování programu na odvykání kouření

Nejdůležitější a nejtěžší úkol při snižování morbidity a mortality spojené s kouřením tabáku je přesvědčit kuřáky, aby přestali kouřit a aby následně abstinenci také udrželi. Studie publikovaná v časopise Respiratory Care se pokusila zhodnotit míru relapsů v prvním roce po absolvování programu na odvykání kouření a faktory, které ji ovlivňují.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Účinnost vareniklinu v porovnání s náhradní nikotinovou léčbou u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj

Účinnost vareniklinu v porovnání s náhradní nikotinovou léčbou u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj

Podle retrospektivní studie porovnávající úspěšnost zanechání kouření u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj v podmínkách běžného života je vareniklin účinnější než náhradní nikotinová léčba při stejné bezpečnosti.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Zvýšení kardiovaskulárního rizika u vareniklinu nebylo prokázáno

Zvýšení kardiovaskulárního rizika u vareniklinu nebylo prokázáno

Přehled publikovaných studií s vareniklinem neprokázal jeho vliv na zvýšení kardiovaskulárního (KV) rizika. Zanechání kouření, jehož pravděpodobnost léčba vareniklinem významně zvyšuje, je naopak spojeno se značným poklesem KV morbidity a mortality. Tyto výsledky prezentovala na XX. kongresu České internistické společnosti v Praze 3. října 2013 MUDr. Alexandra Kmeťová z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky LF UK a VFN.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku

Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku

U kuřáků, kteří přestanou kouřit po perkutánní koronární intervenci (PCI), je očekávaná délka života o 2,1 roku delší než u pacientů, kteří v kouření pokračují. Prokázala to holandská studie s více než 800 pacienty s délkou sledování až 30 let.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Mechanismus působení vareniklinu na úrovni receptorů

Mechanismus působení vareniklinu na úrovni receptorů

Terapie vareniklinem představuje jednu z nejúčinnějších metod odvykání kouření, jež cílí na neurobiologické mechanismy závislosti na nikotinu. Jedná se o modifikovanou strukturu rostlinného alkaloidu cytisinu, který je obsažen ve štědřenci odvislém (Laburnum anagyroides), známém spíše jako zlatý déšť. Vareniklin má oproti cytisinu vyšší biologickou dostupnost a selektivitu pro α4ß2 podtyp nikotinových acetylcholinových receptorů, na nichž působí jako parciální agonista.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
 
 
 

 
 

 

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.

 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy