Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vzácná onemocnění v neurologii: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Propranolol podle studie na myších může snižovat efektivitu enzymové substituční terapie Pompeho choroby

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Vzácná onemocnění v neurologii

Vydáno: 2.2.2016

Propranolol podle studie na myších může snižovat efektivitu enzymové substituční terapie Pompeho choroby

Pompeho nemoc vede kromě poruch funkce kosterních svalů i k poruchám funkce srdečního svalu. Může se zde projevit poruchami rytmu, jako jsou např. fibrilace síní nebo supraventrikulární tachykardie, které jsou obvykle léčeny beta-blokátory. Podle amerického výzkumu ale může jeden z beta-blokátorů propranolol snižovat efektivitu enzymové substituční terapie Pompeho choroby.

Americká studie prováděná na myších (Han et al. 2015) prokázala, že propranolol užívaný současně s enzymovou substituční terapií (ERT) snižuje její účinnost. ERT se totiž do buněk dostává přes na kationtech nezávislý manóza-6-fosfátový receptor (CI-MPR), což bylo dokumentováno ve dřívější studii na myších (Koeberl et al., 2011), kdy při vyřazení genu pro tento receptor a pro kyselou α-galaktosidázu docházelo k výraznému snížení efektivity ERT v porovnání s myšmi pouze s nefunkčním genem pro kyselou α-galaktosidázu. V téže práci byl také demonstrován fakt, že při užití β2-agonistů se zvyšuje exprese CI-MPR spolu s efektivitou ERT.

Z tohoto faktu vychází Han se svými spolupracovníky, kteří ve svém výzkumu chtěli otestovat hypotézu, že užití β-blokátorů expresi CI-MPR naopak snižuje a spolu s tím i efektivitu ERT. Pracovali s myšmi, u kterých byl vyřazen gen pro kyselou α-galaktosidázu a tím navozen fenotyp Pompeho choroby. Rozdělili je do pěti skupin: kontrolní skupina, skupina léčená pouze ERT, skupina léčená pouze propranololem, skupina léčená klenbuterolem spolu s ERT a skupina léčená propranololem a ERT. Byla hodnocena např. funkce svalů, tělesná hmotnost, hmotnost svaloviny levé komory srdce nebo hmotnost m. gastrocnemius.

U myší léčených propranololem spolu s ERT oproti ostatním skupinám s léčbou ve vyšší míře klesala tělesná hmotnost, nedocházelo k hypertrofii kosterních svalů, zvyšovala se hmotnost svaloviny levé komory a byl zvýšen obsah glykogenu ve svalovině bránice (což vede k funkční slabosti svaloviny bránice). Tento efekt byl ovšem závislý na dávce. Byl totiž prokazatelný jen při vysokých dávkách propranololu. Při jeho nízkých dávkách ke snižování vstřebávání ERT nedocházelo. 

Jedná se pravděpodobně o první studii, která naznačuje možnost, že by β-blokátory mohly ovlivňovat efektivitu ERT u lidí s Pompeho chorobou. Vzhledem k jejím výsledkům by tak mělo být užití β-blokátorů u těchto nemocných pečlivě zvažováno, a pokud je to možné, měly by být voleny alternativní léčebné metody. Zjištěné skutečnosti by rovněž měly být nadále zkoumány.

(ivh)

Zdroje:
1. Han S. O., Pope R., Li S. et al. A beta-blocker, propranolol, decreases the efficacy from enzyme replacement therapy in Pompe disease. Mol Genet Metab 2015 Oct 3; pii: S1096-7192(15)30058-5; doi: 10.1016/j.ymgme.2015.09.012 [Epub ahead of print].
2. Koeberl D. D., Luo X., Sun B. et al. Enhanced efficacy of enzyme replacement therapy in Pompe disease through mannose-6-phosphate receptor expression in skeletal muscle. Mol Genet Metab 2011 Jun; 103 (2): 107–112.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tvorbu protilátek proti ERT u infantilní formy Pompeho choroby lze snížit časným zahájením léčby

Studie s 11 pacienty s infantilní formou Pompeho choroby ukázala, že časné nasazení enzymové substituční léčby (ERT) je spojeno s nižší hladinou protilátek proti této terapii.

Ortopedická léčba pacientů s Pompeho chorobou

Z důvodu prodlužujícího se přežití pacientů s Pompeho chorobou díky enzymatické substituční léčbě nabývá na významu jejich ortopedická léčba. Pravidelné a dlouhodobé sledování pacientů s Pompeho chorobou umožní časnou identifikaci muskuloskeletálních poruch a jejich adekvátní léčbu. Ortopedické řešení může v mnoha případech podpořit konzervativní terapii a vést ke zvýšení kvality života.

Na Pompeho chorobu je třeba myslet při diferenciální diagnostice svalových onemocnění

Pompeho choroba je vzácné život ohrožující onemocnění způsobené deficitem kyselé α-glukosidázy (GAA), které lze dnes léčit enzymovou substituční léčbou. Včasná diagnóza umožní zahájení účinné léčby a prevenci invalidizujících následků progresivní svalové slabosti.Všechny novinky