Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

VÝZNAM HODNOCENÍ VENTILAČNÍ EFEKTIVITY VE/VCO2 SLOPE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Autoři: Filip Dosbaba1,2,4, Petra Žurková3, Ladislav Baťalík1,2, Hana Dosbaba1, Marián Felšőci2, Robert Vysoký1,5, Jindřich Špinar2,4, Ondřej Ludka2,4

Autoři - působiště: 1Rehabilitační oddělení FN Brno, pracoviště Bohunice, 2Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 3Plicní rehabilitace, Mepha Centrum, Ostrava, 4Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně, 5Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(1): 56-59
Kategorie: Přehledné referáty
Počet zobrazení článku: 139x

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
uzamčeno uzamčeno

The importance of evaluating the effectiveness of the ventilation VE/VCO2 slope in patients with heart failure

Chronic Heart Failure (CHF) is accompanied by a whole range of symptoms, which significantly decrease the quality of life; these typically concern dyspnoea, fatigue and exercise intolerance. The objectification of the patient’s condition but must have an effective means of evaluation. One such resource is cardiopolmonary exercise (CPX) testing with it is functional parameters. CPX test with its functional parameters is one of such means. VO2peak is undoubtebly the parameter, which was used the most often in the past 25 years, however, it has many limitations. It is reason, why the evaluation of ventilation effectiveness using the VE/VCO2 slope is becoming more and more the centre of Czech and foreign interest of cardiologists abroad. Foreign studies have unambiguously proven that because of the absence of the fundamental limitations, such as in case of VO2peak, the VE/VCO2 slope is a stronger predictor of the amount of hospitalizations and of mortality in the population of patients suffering from CHF. This short overview intends to inform of the significant merit of this parameter. That is the reason why the VE/VCO2 should be classified as a standard criterion in indication of heart transplantations, but also in evaluation of seriousness and prognosis in population of patient suffering from HF.

Key words:
heart failure – mortality – prognosis – ventilation efficiency – VE/VCO2 slope


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Srdeční selhání (SS) je doprovázeno celou řadou symptomů, které výrazně snižují kvalitu života, typicky se jedná o dušnost, únavu a zátěžovou intoleranci. K objektivizaci stavu pacienta je ale třeba mít k dispozici efektivní hodnoticí prostředky. Jedním z nich je spiroergometrický zátěžový test se svými funkčními parametry. Nejvíce využívaným parametrem je za posledních 25 let bezesporu vrcholová spotřeba kyslíku (VO2peak), který má však řadu limitací. Nejen v zahraničí, ale i v České republice se proto dostává do popření zájmu kardiologů hodnocení efektivity ventilace pomocí strmosti křivky lineární závislosti minutové ventilace a výdeje oxidu uhličitého (VE/VCO2 slope). Dosud publikované studie jednoznačně prokázaly, že VE/VCO2 slope je silnějším prediktorem rehospitalizací a mortality u pacientů se SS než VO2peak díky absenci zásadních limitací. Tento stručný přehledový článek má za cíl upozornit na významný přínos tohoto parametru u pacientů se SS. VE/VCO2 slope by měl být zařazen mezi standardní kritéria při indikacích u srdečních transplantací, ale také k hodnocení závažnosti a prognózy těchto nemocných.

Klíčová slova:
mortalita – prognóza – srdeční selhání – ventilační efektivita – VE/VCO2 slope

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 19x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Léčba arteriální hypertenze

Autor kurzu: MUDr. Marek Vícha
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články