proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 
Přihlášení

SOUČASNÝ POHLED NA DNU, JEJÍ DIAGNOSTIKU A LÉČBU

Autoři: P. Němec

Autoři - působiště: Revmatologická ambulance II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno, přednosta prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Článek: Vnitř Lék 2012; 58(12): 928-937
Kategorie: Přehledný referát
Počet zobrazení článku: 293x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství

Current opinions on gout, its diagnosis and treatment

Gout is a heterogenous group of metabolic diseases characterized by formation and deposition of sodium urate crystals in various tissues. Gouty arthritis is a rheumatic syndrome occurring in individuals with hyperuricaemia; this is an inflammatory disease of the musculoskeletal system with a presence of sodium urate crystals. Hyperuricaemia, i.e. pathologically increased levels of uric acid in the serum, represents the most important risk factor for the development of gouty arthritis. The causes of hyperuricaemia may include an increased production of uric acid and/or its reduced elimination from the body. Acute gouty arthritis is an early manifestation of gouty arthritis. When deposition of sodium urate crystals in tissues leads to a destruction of musculoskeletal system structures, this is called chronic tophaceous gouty arthritis. To treat chronic tophaceous gout, the uric acid levels must be kept below 360 μmol/l, deposits of sodium urate in tissues dissolved and their further formation prevented. Pharmacological treatment of chronic hyperuricaemia involves administration of uric acid level lowering drugs, particularly xanthine oxidase inhibitors and uricosurics. Hyperuricaemia is an important risk factor not only for the development of chronic tophaceous gout and renal impairment but some data also suggests a risk associated with cardiovascular diseases.

Key words:
gout – hyperuricaemia – uric acid – therapy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Dna představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládání depozit krystalů natrium urátu v různých tkáních. Jako dnavá artritida je označován klinický revmatologický syndrom, který vzniká u jedinců s hyperurikemií a představuje zánětlivé postižení pohybového aparátu spojené s přítomností krystalů natrium urátu. Hyperurikemie, tedy patologické zvýšení hladiny kyseliny močové v séru, představuje nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik dnavé artritidy. Příčinou hyperurikemie může být zvýšená produkce kyseliny močové a/nebo její snížené vylučování z organizmu. Časnou manifestací dnavé artritidy je akutní dnavá artritida. Pokud dojde z důvodu depozice krystalů natrium urátu v tkáních k destrukci struktur pohybového aparátu, označujeme tento stav jako chronickou tofózní dnavou artritidu. Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou léčbu chronické tofózní dny je udržení hladiny kyseliny močové v séru pod hodnotou 360 μmol/l, rozpuštění usazenin natrium urátu v tkáních a zabránění jejich tvorbě. V léčbě chronické hyperurikemie se kromě nefarmakologických opatření používají i léky snižující hladinu kyseliny močové, zejména inhibitory enzymu xantinoxidáza nebo urikosurika. Hyperurikemie je významným rizikovým faktorem nejen pro rozvoj chronické tofózní dny a poškození ledvin, ale některá data hovoří o riziku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním.

Klíčová slova:
dna – hyperurikemie – kyselina močová – terapie

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Pokud jste předplatitel, přihlaste se a zadejte kód předplatitele z obalu Vašeho časopisu.

Pokud nejste předplatitel, přihlaste se a budete mít možnost číst vydání z předchozích let bez omezení.


Přihlášení
Registrace

 
 

Odemknout článek

Nejsem předplatitel

Tento článek si můžete přečíst pokud si aktivujete Premium účet.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Čtěte dále

Plně vstřebatelný lékový koronární stent: kde jsme v roce 2014?

Viktor Kočka, Petr Toušek, Libor Lisa, Tomáš Buděšínský
Vnitřní lékařství

Může léčba hypertenze ovlivnit výskyt demence?

Miroslav Souček,2
Vnitřní lékařství

Profesor Jan Škrha šedesátiletý

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Vnitřní lékařství

Studie SOLOSTAR prokázala vysoký stupeň 
spokojenosti pacientů s používáním inzulinového pera SoloStar® v České republice

Tomáš Edelsberger, Michal Policar, Dita Pospíšilová, Jana Psottová, Jana Houdová, Denisa Janíčková Žďárská
Vnitřní lékařství

 
 
 
 

diskuze