Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

RADIOFREKVENČNÍ KATÉTROVÁ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PROVÁDĚNÁ V CELKOVÉ ANESTEZII: VÝSLEDKY UNICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

Autoři: Klára Stašková1, Alan Bulava1,2,3, Richard Tesařík1, František Toušek1

Autoři - působiště: 1Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 2Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 3I. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(3): 163-169
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 123x

Specializace: endokrinologie diabetologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation performed under general anesthesia: results of a unicentric randomized trial

Introduction:
Radiofrequency catheter ablation (RFA) has recently become a routine part of atrial fibrillation (AF) treatment. The goal of our study was to determine whether the implementation of RFA of AF under general anesthesia (GA), compared to analgosedation (AS), will affect important characteristics of the ablation procedure, comfort of the patient and whether there is any clinical impact on the complication rate and the overall success of the procedure.

Methods:
50 patients with AF were randomized in a ratio of 1 : 1 into two groups for RFA in AS and in GA. Procedural characteristics, arrhythmia-free survival for the time of 12 months and subjective evaluation of pain tolerability of the procedure were monitored.

Results:
Overall procedural times were comparable in GA and AS groups (111.2 ± 16.3 min vs 104.8 ± 25 min, p = NS). Time needed for preparation of patients was significantly longer in the GA group, while time needed for electrical disconnection of all pulmonary veins (PVs) was significantly shortened. Electrical isolation of the ipsilateral PVs after the last RF application was achieved in 94 % of lesions in GA and in 78 % of lesions in AS, respectively (p = 0.02). Shorter time of RF energy application to achieve electrical isolation of PVs was needed in the group of GA than in the group of AS (1 386 ± 387 s vs 1 745 ± 463 s, p = 0.005). Subjective discomfort evaluation of the procedure was more favorable in patients in the GA group. 88 % of patients in the GA group vs 68 % patients in AS (p = 0.1) had stable sinus rhythm off antiarrhythmic treatment during the 12 month period following the index procedure. While in the GA group all 3 patients with AF recurrence were willing to undergo another procedure in the GA, in the AS group only one patient out of 8 patients with AF recurrences underwent reablation.

Conclusion:
RFA of AF performed under GA provided improved tolerance and positive perception of the procedure, higher final treatment success and improved quality of life.

Key words:
general anesthesia – paroxysmal atrial fibrillation – pulmonary vein isolation – radiofrequency catheter ablation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) je dnes rutinní součástí léčby fibrilace síní (FS). Cílem naší studie bylo zjistit, zda provádění RFA pro FS v celkové anestezii (CA) je ve srovnání s výkony prováděnými v analgosedaci (AS) schopno ovlivnit důležité charakteristiky ablačního výkonu, komfort pacienta a zda má klinický dopad na míru komplikací a úspěšnost výkonu.

Metodika:
Celkem 50 pacientů s FS bylo randomizováno v poměru 1 : 1 do 2 skupin k RFA v AS, nebo k RFA v CA. Sledovány byly procedurální charakteristiky výkonu a přežívání bez recidiv arytmie po dobu 12 měsíců od výkonu. Pacienti také subjektivně hodnotili tolerabilitu a bolestivost výkonu.

Výsledky:
Celkové časy výkonů byly mezi skupinami CA a AS srovnatelné (111,2 ± 16,3 min vs 104,8 ± 25,1 min, p = NS), ve skupině v CA byl signifikantně delší čas přípravy k výkonu a naproti tomu byl zkrácen čas potřebný k dosažení izolace všech plicních žil (PŽ). Elektrické izolace obou stejnostranných PŽ po poslední chybějící RF aplikaci bylo dosaženo u 94 % obkružujících lézí ve skupině CA, zatímco ve skupině AS u 78 % (p = 0,02). Ve skupině CA byl pro dosažení elektrické izolace oboustranných PŽ nutný signifikantně kratší čas trvání aplikace RF energie než ve skupině AS (1 386 ± 387 s vs 1 745 ± 463 s, p = 0,005). Subjektivní hodnocení diskomfortu a bolestivosti při výkonu bylo příznivější u pacientů v CA skupině. V období ročního sledování pacientů bez antiarytmické léčby byl na všech holterovských záznamech dokumentován stabilní sinusový rytmus (SR) u 88 % pacientů v CA skupině a u 68 % pacientů v AS skupině (p = 0,1). Všichni pacienti v CA skupině s recidivou arytmie (celkem 3 pacienti) byli ochotni absolvovat opakovaný výkon v CA, zatímco v AS skupině byl ochoten podstoupit reablační výkon pouze jeden pacient z celkem 8 pacientů s recidivou FS, ostatní dali přednost konzervativní terapii.

Závěr:
RFA pro FS prováděná v CA přináší významné zlepšení tolerance a příznivého vnímání zákroku, vyšší výslednou úspěšnost léčby a tím i významné zvýšení kvality života pacientů podstupujících tyto zákroky.

Klíčová slova:
celková anestezie – izolace plicních žil – paroxyzmální fibrilace síní – radiofrekvenční katétrová ablace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 24x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby

Autor kurzu: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články