Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Využití moderních materiálů z celulózových vláken v terapii akutních i chronických ran

Specializace: dermatologie dětská dermatologie farmaceutický asistent farmacie farmakologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 6.5.2017

Využití moderních materiálů z celulózových vláken v terapii akutních i chronických ran

V terapii akutních i chronických ran se s výhodou uplatňuje tzv. vlhké hojení. S pomocí moderních krycích materiálů je v ráně vytvořeno vlhké prostředí, které usnadní vznik granulační tkáně. V následujícím článku jsou shrnuty informace o materiálech vyrobených z modifikovaných celulózových vláken a jejich možné kombinaci s lokálními nesteroidními antirevmatiky pro lepší zvládání bolesti u akutních i chronických ran.

Krytí z modifikovaných celulózových vláken

Moderní materiály usnadňují hojení akutních i chronických ran vytvořením optimálního mikroprostředí. Nejedná se pouze o udržování vlhkosti, která zabrání vysychání a tím prohloubení rány. Krycí materiály vyrobené z čistých modifikovaných celulózových vláken mají speciální povrch, který v ráně udržuje optimální pH v rozmezí 5,5−7. Materiál má absorpční schopnosti − vstřebává přebytečnou tekutinu, ale zároveň udržuje v ráně dostatečnou vlhkost. Tyto materiály jsou doporučovány pouze pro tzv. čisté rány − před aplikací je nutné odstranění nekrotických tkání a důsledné očištění celé léze dezinfekcí. Materiál lze využít pro léčbu diabetických ulcerací, silně krvácejících a secernujících ran, bércových vředů nebo dekubitů.

Kombinace materiálu s léky proti bolesti

Vlhké hojení ran je metodou první volby. Pacienty však kromě samotné rány často omezují také silné bolesti, které výrazně ovlivňují kvalitu jejich života. Byla provedena studie, jež se zaměřila na kombinaci materiálu z celulózových vláken s lokálními nesteroidními antirevmatiky ke snížení bolesti. Do materiálu byla aplikována léčivá látka ibuprofen, buď jako acetonový roztok, či jako suspenze v koncentracích 0,5 mg/cm2 a 1 g/cm2. Upravené krytí bylo následně aplikováno pacientům. Vrstvený materiál umožnil ponechání krytí in situ po delší dobu bez nutnosti převazu (2−3 dny). Lokální aplikace ibuprofenu se ukázala jako výhodná. Koncentrace léčivé látky 0,5 mg/cm2 se jevila jako dostatečná ke zvládnutí bolesti.

Shrnutí a závěr

V rámci hojení ran lze využít široké spektrum moderních materiálů, které usnadní hojení. Vzhledem k bolestem, které pacienty omezují často více než samotná rána, nesmíme zapomenout ani na analgetickou terapii. Kombinace moderních materiálů a lokální aplikace nesteroidních antirevmatik s analgetickým účinkem se proto jeví jako výhodná.

(idav)

Zdroje:

  1. Vinklárková L., Masteiková R., Vetchý D. et al. Formulation of novel layered sodium carboxymethylcellulose film wound dressings with ibuprofen for alleviating wound pain. Biomed Res Int 2015: 892671, doi: 10.1155/2015/892671.
  2. Hcel®. Dostupné na: www.acarehealth.cz/cs/wound-care/kryti-hcel

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Superoxidované roztoky v prevenci infekcí u dialyzovaných pacientů

V mexické studii bylo sledováno 111 pacientů podstupujících peritoneální dialýzu, kteří byli rozděleni do dvou skupin − v jedné byl k prevenci infekcí souvisejících s dialýzou použit jodový roztok, ve druhé skupině superoxidovaný roztok. U skupiny ošetřované superoxidovaným roztokem byl po 8 týdnech léčby zaznamenán významně nižší výskyt infekcí než u skupiny ošetřované jodovým roztokem.

Superoxidovaný roztok a jeho využití v léčbě ran

Účinná péče o rány je klíčovou součástí chirurgických i dalších oborů. K rychlejšímu hojení přispívají superoxidované roztoky, které se uplatňují při ošetřování chronických i akutních ran. Účinnost a bezpečnost roztoku dokládá prospektivní studie provedená na vzorku 100 pacientů s ulcerací na dolních končetinách.

Princip účinku medu v léčbě chronických i infikovaných ran

Nárůst rezistence bakterií vůči antibiotikům vede k čím dál rozšířenějšímu využívání moderních typů přípravků pro ošetřování ran. Mezi ně patří rovněž prostředky s obsahem medu, který má jedinečné vlastnosti přispívající k rychlejšímu i komfortnějšímu hojení.Všechny novinky