Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Využití hydrokoloidních vláken při vlhkém hojení ran

Specializace: sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 18.1.2017

Využití hydrokoloidních vláken při vlhkém hojení ran

Tvorba a zachování vlhkého prostředí v ráně jsou zásadními aspekty pro úspěšné hojení různého typu ran. Vlhké krytí podporuje granulační i epitelizační fázi hojení, méně traumatizuje ránu a zkracuje dobu léčby. Proto je různým formám vlhkého krytí ran věnována velká pozornost.

Výhody vlhké terapie

Vedle podpory granulace a epitelizace rány má vlhké krytí řadu dalších výhod: absorbuje exsudát, udržuje výměnu plynů, pomáhá zachovat stabilní teplotu rány. Vlhká terapie má příznivé dopady i na pacienty, kteří pozitivně vnímají delší intervaly mezi převazy a jejich minimální bolestivost. Vlhké krytí také chrání rány před sekundární infekcí.

Výběr vhodného krytí

Při výběru vhodného typu krytí podle charakteru rány je nutné brát v úvahu stupeň exsudace rány, hloubku, přítomnost povlaku a nekrózy i citlivost kůže. Měla by rovněž být zachována rovnováha mezi nadměrnou vlhkostí a vysoušením rány.

  • Hydrogely – krytí na bázi hydrofilních polymerů je vhodné na suché málo exsudující rány, které vyžadují zvlhčení.
  • Hydrokoloidy – absorpční hydrokoloidní krytí se doporučuje na suché nekrotické rány a rány se slabou exsudací, zabraňuje proniknutí sekundární infekce do rány.
  • Hydrokoloidní vlákna – absorpční a gelující celulózové krytí, které propouští plyny.
  • Absorpční krytí – jedná se například o algináty, které mají vysoce absorpční vlastnosti a jsou vhodné na středně exsudující rány, používají se i na infikované rány. Absorpční krytí s aktivním uhlíkem je vhodné na zapáchající rány.
  • Hydroaktivní krytí – vlhké krytí s absorpčním jádrem, které je vhodné na infikované rány a rány s různou mírou exsudace.
  • Pěnové krytí – polyuretanové pěny mají silně absorpční schopnosti, jsou vhodné pro neinfikované rány se středně silnou exsudací.
  • Antiseptické krytí – krytí s nižší absorpční schopností, ale díky obsahu stříbra či jódu přispívá k prevenci vzniku infekce. Není vhodné pro pacienty s alergií na obsažené látky.

Hydrokoloidní vlákna

K nejmodernějším způsobům vlhkého krytí patří hydrokoloidní vlákna, která lze využít jako absorpční či hydrofilní krytí na více typů ran. Toto krytí je vhodné na defekty různých velikostí a minimalizuje maceraci okolí rány. Hydrokoloidní krytí je propustné pro plyny a slouží jako bariéra proti bakteriím. Díky gelujícím vlastnostem se toto krytí nevstřebává a naopak udržuje v ráně vlhké prostředí. Doba hojení se tak zkracuje až o 40 %.

Příkladem hydrokoloidních vláken je prostředek Hcel. Hcel HT (kyselá forma karboxymethylované celulózy) má antibakteriální účinky a díky kyselému pH vytváří vhodné podmínky pro hojení ran. Jeho postupně vznikající gelová struktura přispívá k hojení bércových vředů, dekubitů i ran se sklonem ke krvácení. Hcel NaT (sůl karboxymethylované celulózy) má naopak rychlejší absorpční vlastnosti, a je tedy vhodný na akutní rány s intenzivnější sekrecí. Doporučuje se ovšem jen pro čisté rány.

Přínos v praxi

Díky flexibilitě tohoto krytí lze Hcel používat na různě velké rány. Snadné snímání ulehčuje manipulaci s materiálem, nepoškozuje se tak nová tkáň a pro pacienty je jeho použití bezbolestné. Oba typy hydrokoloidního krytí lze použít ve všech fázích hojení ran.

(pak)

Zdroje:

  1. Hlávková L. Optimální aplikace krycích materiálů na hojení ran. proSestru.cz 2016. Dostupné na: www.prosestru.cz/kreditovane-kurzy/optimalni-aplikace-krycich-materialu-p46
  2. Daley B. J. Wound Care Treatment & Management. Medscape Drugs & Diseases 2016 Mar 11. Dostupné na: http://emedicine.medscape.com/article/194018-treatment

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při polohování pacientů s dekubity pomáhají matrace i další pomůcky

Pravidelné polohování pacientů je důležité jak v prevenci vzniku dekubitů, tak v průběhu jejich léčby. Napomáhají tomu různé polohovací pomůcky, které by měly splňovat několik základních kritérií.

Rizikové faktory a prevence vzniku dekubitů

Proleženina je rána, která se vyvíjí od horních vrstev kůže jako výsledek trvalé, extrémní tlakové zátěže, dále se rozšiřuje radiálně i směrem do hlubších vrstev. Prevence a včasná léčba jsou zásadní v potlačení rozvoje komplikací spojených s dekubity.

Kazuistika: Použití Revamilu v chronické péči o bércový vřed

Následující kazuistika popisuje velmi dobrou zkušenost s použitím Revamilu v terapii chronického vředového onemocnění.Všechny novinky