Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba dekubitů a jiných ran v několika krocích

Specializace: dermatologie dětská dermatologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 9.7.2016

Léčba dekubitů a jiných ran v několika krocích

Léčba obtížně se hojících ran, jako jsou dekubity, bércové vředy či popáleniny, bývá svízelná. Hojení rány může být podpořeno využitím moderních přípravků s unikátními vlastnostmi.

Microdacyn® Wound Care

Microdacyn představuje superoxidovaný pH-neutrální roztok ultračisté vody vhodný pro ošetření akutních i chronických ran. Užívá se na oplach, postřik a debridement. Vytváří přirozeně vlhké prostředí ve spodině rány, ránu účinně čistí a dekontaminuje, zmírňuje zánět a snižuje riziko opětovné infekce. Umožňuje organismu stimulovat jeho vlastní proces hojení, což vede k rychlejší reparaci tkání. Roztok je nedráždivý, nesenzibilizující, netoxický a necytotoxický. K dispozici je rovněž přípravek ve formě hydrogelu.

Granulox

Granulox je hemoglobinový sprej, který řeší jeden z nejzásadnějších problémů zpomalujících proces hojení rány – lokální hypoxii. Potřeba kyslíku je přitom ve všech fázích hojení ran obzvláště velká z důvodu zvýšené metabolické aktivity. Ke sníženému přívodu kyslíku cévním systémem může také přispívat primární onemocnění, například diabetes mellitus. Exsudát tvořící se v ráně dále znemožňuje průnik kyslíku z vnějšího prostředí. Hemoglobinový sprej se rovnoměrně rozptýlí v exsudátu, váže kyslík z okolního vzduchu a přenáší jej ke spodině rány, odkud dochází k jeho difuzi do buněk. Rána se tak hojí rychleji a délka léčby se zkracuje v průměru o 50 %. Sprej se aplikuje po debridementu a vyčistění rány (např. s využitím Microdacynu). Ránu je nutné krýt prodyšným krytím a obvazovým materiálem.

Granulox (kód 017131) je nyní hrazen ve výši 75 % ceny pro konečného spotřebitele; úhrada podléhá schválení revizním lékařem.

Revamil® hydrofilní gel

Revamil představuje 100% sterilní med určený pro použití v medicíně, který je vhodný pro ošetření všech typů ran. Léčba Revamilem využívá jeho antibakteriálních a protizánětlivých účinků a vlhkého prostředí rány, které navozuje. Při kontaktu s ránou je aktivován enzym glukózooxidáza, který zodpovídá za kontinuální tvorbu velmi malého množství peroxidu vodíku (0,003 %). Tato koncentrace peroxidu vodíku je dostatečně vysoká na to, aby usmrtila patogenní bakterie, avšak nepoškozuje zdravou tkáň, která zůstává nedotčená. Díky činnosti glukózooxidázy vzniká také glukonová kyselina, nejdůležitější organická kyselina v medu, která vytváří v ráně kyselé prostředí (nízké pH). Kyselé prostředí podporuje hojení rány a brzdí růst bakterií. Gel se nanáší na očištěnou ránu (např. po aplikaci Microdacynu).

(veri)

Zdroj: http://acarehealth.cz/cs/wound-care/

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Moderní přístup k hojení ran – založený na důkazech

Pro léčbu ran jsou v současnosti k dispozici četné produkty. Vědecké důkazy, na jejichž podkladě by mohl ošetřující personál volit optimální prostředek pro konkrétního pacienta, však stále chybí. Stejně tak nejsou v klinických doporučeních pro hojení ran zahrnuty výsledky studií splňujících základní parametry pro statistické hodnocení (kontrolní skupina, randomizace – náhodný výběr).

Kreditovaný seminář zdarma - Optimální aplikace krycích materiálů na hojení chronických ran

Kreditovaný seminář ČAS pro převazové sestry, 15.6., Praha
Čeká na Vás: Laváž – bércové vředy a píštěle – sestavení infuzního setu
Aplikace a postup krytí dekubitů materiálem Microdacyn, Revamil, Granulox, Hcel
Využití antidekubitního systému Repose – prevence a léčba dekubitů

Lékařský med: obohacení o antimikrobiální peptidy zvyšuje účinnost vůči patogenům rezistentním na antibiotika

Antimikrobiální lékařský med působí s vysokou účinností jak proti bakteriím citlivým, tak i rezistentním na antibiotika. Je zajímavým prostředkem pro lokální antimikrobiální ošetření rány. Med je ředěn exsudátem rány, rychlá baktericidní aktivita až do vysokého stupně ředění je předpokladem úspěchu jeho aplikace.Všechny novinky