Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Hydrofilní gel na bázi medu v terapii chronických a infikovaných ran

Specializace: dermatologie dětská dermatologie farmaceutický asistent farmacie farmakologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 15.5.2017

Hydrofilní gel na bázi medu v terapii chronických a infikovaných ran

Antibakteriální a protizánětlivé účinky medu byly známy již ve starověkém Egyptě, podstatu jeho působení se však podařilo poodhalit až v roce 1963 s objevem enzymu glukózooxidázy. V současné době se přípravky na bázi medu stále častěji využívají pro ošetřování všech typů ran. Jedním z takových přípravků je hydrofilní gel Revamil.

Úvod

Hydrofilní gel Revamil je 100% čistý med pro použití v medicíně. Je určen pro ošetřování chronických a infikovaných ran. Proces hojení rány je podpořen kombinací vlhkého prostředí rány, antibakteriálních vlastností a protizánětlivých účinků přípravku. Revamil se z velké části skládá z cukrů, dále z malého množství vody, organických sloučenin a enzymů, například glukózooxidázy.

Při kontaktu s ránou se med rozředí s vlhkostí v ráně a aktivuje se enzym glukózooxidáza. Ten je zodpovědný za kontinuální tvorbu velmi malého množství peroxidu vodíku (0,003 %). Tato koncentrace peroxidu vodíku je ovšem dostatečně vysoká na to, aby usmrtila patogenní bakterie, a naopak nemůže uškodit hojící se ráně. Díky účinnosti glukózooxidázy vzniká v ráně glukonová kyselina, která lokálně udržuje nízké pH a tím podporuje hojení rány a zpomaluje rozmnožování bakterií.

Baktericidní vlastnosti

Studie nizozemských vědců zkoumala baktericidní účinky medu obsaženého v gelu Revamil a manukového medu. Baktericidní aktivita medu byla hodnocena na bakteriích Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA). Med obsažený v gelu Revamil usmrtil během 2 hodin bakterie B. subtilis, E. coli i P. aeruginosa, zatímco baktericidní účinky manukového medu byly v tomto časovém intervalu pozorovány pouze v případě B. subtilis. Po 24 hodinách usmrtily oba druhy medu všechny zkoumané bakterie, včetně zlatého stafylokoka. Vědci identifikovali dvě hlavní účinné látky v gelu Revamil, a to včelí defensin-1 a H2O2.

Výsledky studií

V nemocnici Bronovo v Nizozemsku proběhla klinická studie zabývající se užitím Revamilu v terapii chronických a infikovaných ran. Z celkových výsledků studie vyplývá, že ve více než 80 % případů došlo k vyčištění lůžka rány a nastartování granulační fáze. V případě infikovaných ran se aplikací gelu podařilo potlačit infekci v ráně a nastartovat granulační fázi hojení.

Dobré zkušenosti s gelem Revamil mají i v Léčebně dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice. Jejich série dvou kazuistik popisuje příznivý efekt gelu Revamil na hojení sakrálního dekubitu u 79leté ženy po osteosyntéze pro pertrochanterickou zlomeninu femuru a na hojení dehiscence rány v oblasti amputačního pahýlu po vysoké amputaci levé dolní končetiny pro komplikace diabetu.

(holi)

Zdroje:

  1. Kwakman P. H., Te Velde A. A., Vandenbroucke-Grauls C. M., Zaat S. A. Two major medicinal honeys have different mechanisms of bactericidal activity. PLoS One 2011 Mar 4; 6 (3): e17709, doi: 10.1371/journal.pone.0017709.
  2. Creemers-Molenaar J., Groenhard O., Bosma W. J. P. Case studies with Revamil® Wound Gel, carried out at Bronovo Hospital, The Hague, The Netherlands. 2006.
  3. Dalíková Š., Kaletová Š. Revamil gel. Dermatologie pro praxi 2011; 5 (2): 96–97.
  4. Revamil® hydrofilní gel. Dostupné na: www.acarehealth.cz/cs/wound-care/revamil

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití moderních materiálů z celulózových vláken v terapii akutních i chronických ran

V terapii akutních i chronických ran se s výhodou uplatňuje tzv. vlhké hojení. S pomocí moderních krycích materiálů je v ráně vytvořeno vlhké prostředí, které usnadní vznik granulační tkáně. V následujícím článku jsou shrnuty informace o materiálech vyrobených z modifikovaných celulózových vláken a jejich možné kombinaci s lokálními nesteroidními antirevmatiky pro lepší zvládání bolesti u akutních i chronických ran.

Superoxidované roztoky v prevenci infekcí u dialyzovaných pacientů

V mexické studii bylo sledováno 111 pacientů podstupujících peritoneální dialýzu, kteří byli rozděleni do dvou skupin − v jedné byl k prevenci infekcí souvisejících s dialýzou použit jodový roztok, ve druhé skupině superoxidovaný roztok. U skupiny ošetřované superoxidovaným roztokem byl po 8 týdnech léčby zaznamenán významně nižší výskyt infekcí než u skupiny ošetřované jodovým roztokem.

Superoxidovaný roztok a jeho využití v léčbě ran

Účinná péče o rány je klíčovou součástí chirurgických i dalších oborů. K rychlejšímu hojení přispívají superoxidované roztoky, které se uplatňují při ošetřování chronických i akutních ran. Účinnost a bezpečnost roztoku dokládá prospektivní studie provedená na vzorku 100 pacientů s ulcerací na dolních končetinách.Všechny novinky