Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Granulox sprej v léčbě různých typů chronických ran

Specializace: dermatologie dětská dermatologie farmaceutický asistent farmacie farmakologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 25.2.2016

Granulox sprej v léčbě různých typů chronických ran

Tři kazuistiky dokumentují efekt aplikace Granulox® spreje na akceleraci hojení chronických ran a poukazují také na komfort pacienta při aplikaci tohoto inovativního prostředku.

Granulox® sprej je zdravotnický prostředek urychlující hojení chronických ran různé etiologie, vč. dekubitů či pooperačních ran. Mechanismem jeho účinku je zlepšení dostupnosti kyslíku v lézi, což je inovativní terapeutický přístup v ošetřování ran. Účinnou látkou Granulox® spreje je čistý hemoglobin, který působí jako přenašeč kyslíku. Od roku 2011 je k dispozici několik zahraničních studií, jež efekt Granulox® spreje potvrzují (1, 2, 8). Na základě výsledků těchto prací byl ověřen účinek přípravku v běžné praxi na Slovensku.

Kazuistika 1: pacientka s defekty na podkladě CVI (ulcus cruris l. dx.)

Pacientka (68 let) s onemocněním srdce a hypertenzí byla 20 let léčena také pro tyreopatii a hypercholesterolemii. Varixy na obou bércích má od 25 let věku. Před 11 lety u ní poprvé došlo k rozvoji vředu na pravém bérci, následně pak k jeho zhojení. Posledních 8 let se léze opakovaně objevují střídavě na obou bércích. K úplnému zahojení dochází jenom zřídka, a to navzdory používání moderních obvazových materiálů. Defekty na pravé dolní končetině se nedaří vyléčit již 3 roky.

Při prvním vyšetření v oblasti nad vnitřním kotníkem pravé nohy je přítomno několik defektů, od 1 cm až po 2−3 cm v průměru. Místy je patrné přemostění defektů, okraje většinou kolmo padají ke spodině, místy kalózní. Spodina je povlečená fibrinovými pablánami, v okolí je patrné olupování a zbytky zinkové pasty (obr. 1). První dva týdny byly pacientce aplikovány alginátové gely, poté tři týdny obvazy s obsahem uhlíku. Jelikož byla spodina vyčištěna a z okrajů byla zjevná pomalá epitelizace, bylo přistoupeno k aplikaci Granulox® spreje.

Po očištění defektů roztokem Microdacyn Wound Care následovalo ošetření Granulox® sprejem a následné překrytí prodyšným obvazem. Pacientka byla edukována o postupech domácího ošetření. Prvních 10 dní byly převazy prováděny denně, při evidentním nástupu hojení a ústupu bolestivosti se přistoupilo k aplikaci Granulox® spreje každý druhý až třetí den. V průběhu dalších 22 dní došlo ke kompletnímu zhojení defektů (obr. 2). Pacientka je již 2 roky bez recidivy.

Obr. 1  Pacientka z 1. kazuistiky − počáteční nález

Obr. 2  Pacientka z 1. kazuistiky po zhojení za pomoci Granulox® spreje

Kazuistika 2: pacientka diabetička s malum perforans pedis l. sin.

61letá pacientka, diabetička na terapii inzulinem, hypertonička, byla sledována na kardiologii pro kardiostimulátor. Pacientka trpěla opakovanými záněty žil, přes 15 let u ní přetrvávala tvorba drobných ulcerací v různých místech na distální a střední ploše obou bérců. Téměř 2 roky neměla žádné problémy, přibližně před 7 měsíci si poranila chodidlo na přechodu vnitřní hrany a plosky levé nohy. Vytvořila se rána o průměru 3 cm. Nejprve dobře tolerovala hydrogely a pěnové obvazy, posledních 6 týdnů však byla patrná stagnace hojení. Při klinickém vyšetření měl defekt velikost cca 2 cm v průměru, byl poměrně mělký, na okrajích s drobnými šupinkami a krustami, v okolí směrem k vnitřnímu kotníku byl patrný erytém. Spodina léze byla čistá, s občasnými granulacemi. V okolí rány byla zvýrazněna cévní kresba, kůže byla křehká a citlivá na dotek (obr. 3).

Po očištění defektů roztokem Microdacyn Wound Care následovalo ošetření Granulox® sprejem a následné překrytí prodyšným obvazem. Pacientka byla edukována o postupech domácího ošetření. Prvních 8 dní prováděla převazy denně, při evidentním nástupu hojení a ústupu bolestivosti si aplikovala Granulox® sprej každý druhý až třetí den. V průběhu dalších 18 dní došlo ke kompletnímu zhojení defektů. Pacientka je již rok bez recidivy (obr. 4).

Obr. 3  Pacientka ze 2. kazuistiky před zahájením léčby Granulox® sprejem

Obr. 4  Pacientka ze 2. kazuistiky po ukončení léčby Granulox® sprejem

Kazuistika 3: Angelmanův syndrom a problémy s hojením ran

Jelikož jde o raritní případ chlapce s Angelmanovým syndromem, předkládáme několik základních informací a podrobnější anamnézu pacienta.

Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vzácné a neléčitelné onemocnění, charakterizované jako neurogenetická porucha lokalizovaná na 15. chromosomu (pravděpodobnost výskytu v populaci 1 : 30 000). Syndrom obvykle není rozpoznán při narození ani v raném dětství, dokud se neobjeví specifické vývojové problémy. Nejčastěji bývá diagnostikován mezi 3. a 7. rokem života charakteristickým chováním dítěte a klinickými rysy. Onemocnění není degenerativní a některé jeho příznaky je možné potlačit (např. epileptické záchvaty). Nemocní s Angelmanovým syndromem dosahují normální délky života.

Pro zlepšení diagnostiky jsou stanoveny určité vývojové a klinické nálezy charakteristické pro Angelmanův syndrom. U jednoho dítěte přitom nemusejí být přítomny všechny znaky. Pacienti bývají chybně diagnostikováni jako nemocní s dětskou mozkovou obrnou, autismem nebo těžkou mentální retardací. Mezi hlavní příznaky Angelmanova syndromu patří opoždění psychomotorického vývoje, porucha řeči a neverbální komunikace, poruchy hybnosti a rovnováhy, ataktická chůze a/nebo třes končetin, poruchy chování (záchvaty smíchu, výraz štěstí na tváři, lehké vzrušení při reakci na minimální podnět, hypermotorika, poruchy pozornosti), pomalejší růst hlavičky, disproporční růst − mikrocefalie (ve 2 letech věku), ploché záhlaví, epileptické záchvaty (začátek obvykle před 3. rokem života), strabismus, fascinace vodou a jiné.

Náš pacient

Chlapec se narodil 7/2009 ve 37. týdnu gravidity. Porod byl komplikovaný dvojnásobným obtočením pupečníku. Pediatr diagnostikoval hraniční nezralost eutrofického novorozence s CKT a CTP hypotonií těžkého stupně a hyperbilirubinemií. Ve dvou týdnech života byl chlapec poprvé hospitalizován pro dyspepsia pretoxica. V 6 týdnech proběhla první operace pro inkarcerovanou inguinální hernii (l. dx.), následně se u dítěte rozvinula akutní respirační infekce.

V roce 2010 přetrvávaly problémy s dýcháním, dítě trpělo neklidným spánkem. Umbilikální hernie narostla až do velikosti tenisového míčku a následně byla provedena herniotomia plastica sec. Mayo a herniotomia per angulus ing. ext. l. sin. Do 18 měsíců věku docházelo k upravování stavu motoriky.

V roce 2011 bylo provedeno vyšetření CT mozku se závěrem nepříznivé prognózy. O rok později (5/2012) proběhlo CT a MRI vyšetření a bylo poprvé vysloveno podezření na Angelmanův syndrom, který byl potvrzen genetickým vyšetřením. Závěr: spastická kvadruparéza, axiální hypotonie, dyskranie − plagiocefalie, těžká psychomotorická retardace, porucha vidění, strabismus, stav po perinatální cerebrální lézi (hypoxicko-ischemická encefalopatie lehkého stupně). V létě r. 2012 se v jizvě na pupku vytvořila tuková cysta.

Nynější onemocnění: 23. 1. 2015 měl chlapec zvýšenou teplotu a vytvořila se mu bulka v levém mezogastriu (obr. 5). Následné pediatrické chirurgické vyšetření odhalilo v levém mezogastriu nad spina iliaca anterior superior namodralé vyklenutí kůže o velikosti 5 × 2,5 cm, bez známek zánětu, s naznačenou fluktuací, defekt byl mezi svaly nehmatný. Tělesná teplota 37,2 °C. UZ vyšetření prokázalo haematoma reg. mesogastrii l. sin. susp., st. p. oper. her. ing. bilat et umbilici.

Obr. 5  Pacient ze 3. kazuistiky − nález před operací

25. 2. 2015 byl pacient přijat na oddělení dětské chirurgie DFN Košice. O den později byla provedena operace s nálezem abscesu břišní stěny v oblasti levého mezogastria. Absces byl odstraněn, rána zašita. Příčinou vzniku abscesu byl zanícený hematom v tříselné oblasti. Během následujících 4 dnů byly odstraněny stehy, došlo k dehiscenci rány, čištění peroxidem a následně propuštění z nemocnice do domácího ošetřování.

Další vyšetření proběhlo 16. 3. 2015 (18 dnů od operace abscesu). Rána se nehojila, zvětšila se na 1,5 × 3,5 cm. 21. 3. 2015 byla shledána další progrese, zvětšení rány na 2,5 × 3,5 cm. Doporučena byla plastika, rodiče však nesouhlasili. O několik dní později proběhlo první vyšetření v naší ambulanci, ačkoli kontakt s dítětem byl mimořádně složitý. Doporučená terapie spočívala v ošetření stripovou náplastí, edukaci rodičů, čištění defektu roztokem Microdermacyn a aplikaci uhlíkových obvazů (obr. 6). Postupně docházelo k hojení rány, které však bylo zpomalováno záchvaty s křečemi a napínáním bříška (obr. 7). O tři měsíce později proběhla změna lokální terapie na Granulox® sprej. V průběhu 10 dní došlo k maximální akceleraci hojení, koncem června pak ke kompletnímu zhojení defektu (obr. 8).

Obr. 6  Pacient ze 3. kazuistiky − lokální nález 24. 3. 2015

Obr. 7  Pacient ze 3. kazuistiky − kontrola 26. 6. 2015, doporučena změna terapie na Granulox® sprej

Obr. 8  Pacient ze 3. kazuistiky po zhojení defektu

Závěr

Děti s Angelmanovým syndromem a jejich rodiče se denně potýkají s četnými problémy. Například při poraněních a jejich ošetřování jsou v popředí komplikace spastickými projevy. Snahou bylo léčbu defektu na bříšku maximálně urychlit. Příběh našeho pacienta poukázal na některé nepopsané zdravotní komplikace a specifika hojení u dítěte s Angelmanovým syndromem. Velmi důležitou roli sehrála edukace rodičů a jejich usilovná snaha spolupracovat s lékařem.

MUDr. Hana Zelenková, Ph.D.
primářka
SANARE spol s. r.o.

Literatura:

1. Bateman S. D. Topical haemoglobin spray for diabetic foot ulceration. Br J Nurs 2015; 24 (12): S24−S29; doi: 10.12968/bjon.2015.24.Sup12.S24.
2. Bishop A. Role of oxygen in wound healing. J Wound Care 2008; 17 (9): 399–402.
3. Howard M. A., Asmis R., Evans K. K., Mustoe T. A. Oxygen and wound care: a review of current therapeutic modalities and future direction. Wound Rep Regen 2013; 21 (4): 503–511.
4. Diabetes.co.uk. Diabetes prevalence. Dostupné na: http://www.diabetes.co.uk/diabetes-prevalence.html
5. Sharp A. No foot is an island. Wounds UK 2013; 9 (1 Suppl. 1): 8−9.
6. Kerr M. Inpatient care for people with diabetes: the economic case for change. NHS Diabetes, 2011.
7. Hall J., Buckley H. L., Lamb K. A. et al. Point prevalence of complex wounds in a defined UK population. Wound Rep Regen 2014; 22 (6): 694−700.
8. Rippon M., Davies P., White R., Bosanquet N. The economic impact of hard-to-heal leg ulcers. Wounds UK 2007; 3 (2): 58−69.
9. Arenberger P., Engels P., Arenbergerová M. Clinical results of the application of a hemoglobin spray to promote healing of chronic wounds. GMS Krankenhhyg Interdiszip 2011; 6 (1): Doc05; doi: 10.3205/dgkh000162.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Repose – revoluční antidekubitární systém

Repose představuje statický systém vzduchových komor, který je využitelný k prevenci vzniku dekubitů, léčbě dekubitů stadia 1–4 a zmírnění bolesti. Použitý materiál je značně roztažitelný, elastický, prodyšný a nepromokavý. Dostupné jsou matrace, sedací polštářek, patní klín a chrániče pat.

Hemoglobinový sprej pomáhá v léčbě dekubitů

Dekubity zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života pacientů a jejich léčba je dlouhodobě sledovaným tématem na mnoha úrovních. Přestože existují různé metody, jak o dekubity pečovat, řadu proleženin se nedaří léčit a stávají se z nich chronické rány.

Hojení rozsáhlého dekubitu v sakrální oblasti s využitím přípravků Microdacyn a Revamil – kazuistika

Terapie dekubitů většího rozsahu bývá velmi problematická. Podle kazuistiky popisující léčbu pacientky na LDN Chrudimské nemocnice může kombinace přípravků Microdacyn a Revamil účinně podpořit rychlé zhojení podobných ran.Všechny novinky