Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Veterinární péče: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Využití obojků uvolňujících psí feromony pro redukci strachu a úzkosti vyvolaných hlukem

Specializace: koně lovná zvěř malá zvířata prasata ryby skot a malí přežvýkavci včely zoozvířata
Téma: Veterinární péče

Vydáno: 20.12.2017

Využití obojků uvolňujících psí feromony pro redukci strachu a úzkosti vyvolaných hlukem

Možnosti intervence při citlivosti na hluk

Léčba úzkosti indukované hlukem často nastupuje až tehdy, když jsou reakce na stresový faktor extrémní. Citlivost na zdroje silného hluku, jako jsou bouřky, ohňostroje a vysavače, přitom vykazuje značná část populace psů. Používá se řada intervencí s různou účinností zaměřených především na desenzibilizaci, dále psychotropní léky a také přírodní produkty, jako jsou například feromony. Ve studii použitý psí uklidňující feromon je syntetický analog feromonu vylučovaného kojící fenou po porodu intermammárními mazovými žlázami. Zajišťuje pocit bezpečí právě narozených štěňat. 

Metodika a průběh studie

Do zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 24 zdravých psů plemene bígl obou pohlaví ve věku mezi 7 a 12 lety, bez historie hlukové fobie. Na základě reakce na silný hluk (simulace bouřky) v primárním testu byli psi rozděleni do 2 skupin (DAP a placebo) se srovnatelným skóre strachu. Následně byl psům nasazen obojek (obsahující DAP, resp. placebo). Každá skupina poté byla vystavena 2 testům při zvukové simulaci bouřky ve 2 po sobě následujících dnech. Druhý test byl proveden za účelem stanovení účinku léčby na strach a úzkost, intenzity odezvy na hrom při opakovaném testování a vyhodnocení reakce po 2 dnech léčby. Psi byli nahráváni na video a následně byly jejich projevy aktivního, pasivního a celkového strachu a úzkosti ohodnoceny vyškoleným pozorovatelem pomocí 6stupňové škály.

Aktivní a pasivní chování, využití úkrytu

Chování se hodnotilo buď jako aktivní, pokud bylo spojeno se zvýšenou aktivitou, nebo pasivní, když pes vykazoval sníženou aktivitu a byly pozorovány autonomní příznaky (chvění, třes, kňučení, stažený ocas). Každý pes byl také ohodnocen celkovým skóre na základě poměru mezi aktivními a pasivními příznaky chování. Analyzována byla i možnost využití úkrytu. Psi ve skupině s DAP využívali úkryt častěji než psi z placebové skupiny.

V porovnání s primárním testem vykazovali psi, kteří měli obojek s DAP, významné snížení celkového a aktivního strachu a úzkosti (p < 0,0001). Významně vyšší byla i míra využití úkrytu. U skupiny s placebem nebylo signifikantní zlepšení pozorováno. Tato zjištění podporují použití DAP v prevenci a řešení strachu a úzkosti vyvolaných silným zvukem.

(fran)

Zdroj: Landsberg G. M., Beck A., Lopez A. et al. Dog-appeasing pheromone collars reduce sound-induced fear and anxiety in beagle dogs: a placebo-controlled study. Vet Rec 2015; 177 (10): 260, doi: 10.1136/vr.103172.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti a postupy terapie osteoartrózy u koní ilustrované kazuistikou

Téměř každý starší kůň trpí v menší či ve větší míře degenerativním onemocněním kloubů v důsledku jezdeckého využívání a sportovní zátěže. Osteoartróza je doprovázena ztuhlostí, bolestivostí, kulháním a odmítáním poslušnosti. V minulosti byla léčba osteoartrózy omezena pouze na aplikaci kortikosteroidů a případnou neurektomii. V průběhu let však byla objevena řada alternativ, jak tlumit bolest, zmírňovat ztuhlost a zlepšovat kvalitu života koní s chronickými pohybovými problémy.

Sezóna posolených chodníků a poraněných tlapek s blíží: proč a jak může pomoci vlhké hojení

Spolu se zimním obdobím přichází sezóna posolených chodníků, a tím pádem i zvýšeného rizika poranění a následné infekce, která se může dostat například do zvířecích tlapek. Vhodnou modalitou léčby takových poranění je tzv. vlhké hojení, jehož benefity oproti hojení suchému shrnuje následující text.

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny

Látky prospěšné pro regeneraci kůže, srsti a kopytní rohoviny jsou biotin, zinek, methionin, vitamin B6 a vitamin B5.Všechny novinky