Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Veterinární péče: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Nutraceutika v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů

Specializace: koně lovná zvěř malá zvířata prasata ryby skot a malí přežvýkavci včely zoozvířata
Téma: Veterinární péče

Vydáno: 25.10.2017

Nutraceutika v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů

Nutraceutika v léčbě OA

Nutraceutikum je látka, která se přirozeně nachází v některých potravinách a působí léčebně a profylakticky. Velkou nevýhodou volného prodeje nutraceutik je, že nepodléhají tak přísné kontrole jako léčiva. Co se týče onemocnění pohybového aparátu a nutraceutik, široce používaný pojem chondroprotektiva není přesný. Upřednostňováno je označení SADOA (slow acting drug in OA). V rámci skupiny těchto látek pak rozlišujeme dvě podskupiny: SYSADOA a DMOADs. SYSADOA (symptomatic slow acting drugs in OA) jsou látky, jež pouze zmírňují klinické projevy osteoartrózy, zatímco DMOADs (disease-modifying OA drugs) mají jistý vliv přímo na postižené anatomické struktury. Pro zjednodušení bylo navrženo používat označení symptomy modifikující a strukturu modifikující látky.

Chondroitinsulfát

Chondroitinsulfát (CS) je vysoce sulfatovaný glykosaminoglykan, který se nachází zejména v chrupavce, kostní tkáni a meziobratlových ploténkách. In vitro studie na lidských neutrofilech prokázala snížení chemotaxe, redukci fagocytové aktivity, snížení uvolňování lyzozomových enzymů a v důsledku toho zmírnění poškození synoviální membrány. Byl rovněž pozorován stimulační vliv CS na lidské chondrocyty. In vivo studie na pokusných zvířatech prokázala protizánětlivé. Bylo pozorováno snížení infiltrace neutrofily a makrofágy v poškozené tkáni. Nutno však zdůraznit, že pokus neprobíhal v prostředí kloubní dutiny, nýbrž na úrovni měkkých tkání. Experimenty prokázaly rovněž stimulační účinky CS na králičí synoviocyty a zvýšení produkce kyseliny hyaluronové.

Glukosamin

Glukosamin se ve střevě vstřebává z 90 %. Z krve difunduje přímo do kloubu. Předpokládá se, že glukosamin ovlivňuje metabolismus chondrocytů a disponuje mírnými protizánětlivými účinky. In vitro stimuluje produkci glykosaminoglykanů a proteoglykanů. Glykosaminoglykany (GAG) jsou polymery hexosaminů (glukosaminu či galaktosaminu) a uronových kyselin (glukuronová, iduronová). Mezi základní glykosaminoglykany patří chondroitinsulfát a kyselina hyaluronová. Proteoglykany jsou molekuly s proteinovým jádrem, na něž jsou navázány glykosaminoglykany, často negativně nabité. Kolem 95 % tvoří sacharidová složka. Vyplňují extracelulární prostor, zajišťují reverzibilní deformabilitu tkáně, lubrikaci v kloubech a hydrataci kloubních chrupavek tím, že mají schopnost vázat vodu.

EPA

Kyselina eikosapentaenová (EPA) je omega-3 polynenasycená mastná kyselina. Experimenty prokázaly příznivý vliv na zmírnění bolesti a kulhání u psů s osteoartrózou. 

Kurkuma a kurkuminoidy

Kurkuminoidy vykazují protizánětlivé účinky v in vitro a in vivo experimentech. V klinické studii zmírnily projevy osteoartrózy u psů s OA hodnocené lékařem.

Boswellia serrata

Boswellia serrata je rostlina obsahující látky s antirevmatickými a protizánětlivými účinky. Studie provedená na psech s diagnostikovanou OA v loketním a kyčelním klubu prokázala statisticky významné zlepšení klinických příznaků (lokální bolestivost, intermitentní kulhání, ztuhlý pohyb). Psům byl podáván výtažek z rostliny v dávce 400 mg/10 kg po dobu 6 týdnů.

Závěr

Benefity podávání nutraceutik v léčbě osteoartrózy u lidí i zvířat stále zůstávají s otazníkem. Na jedné straně existují in vivo či klinické studie potvrzující pozitivní účinky na pohybový aparát a zkvalitnění života jedince, na straně druhé však existují i studie, ve kterých se tyto pozitivní účinky neprokázaly. Co se týče vědeckých výzkumů, jasný závěr zatím nemáme. Nicméně klinické zkušenosti a reference mnoha majitelů poukazují na účinnost veterinárních přípravků, zlepšení pohybu a kvality života psů a koček.  

(dewa)

Zdroje:
1. Innes J. F. Evidence for nutraceuticals in osteorthritis: cutting through the sales patter. Proceeding of the NAVC, North American Veterinary Conference, Orlando, Florida, 2007 Jan 13−27.
2. Reichling J., Schmökel H., Fitzi J. et al. Dietary support with Boswellia resin in canine inflammatory joint and spinal disease. Schweiz Arch Tierheilkd 2004; 146 (2): 71−79, doi: 10.1024/0036-7281.146.2.71.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv cetylované mastné kyseliny (CFA) na zlepšení kvality života u psů

Tato studie zkoumala, zda mohou cetylované mastné kyseliny (CFA) zlepšit kvalitu života u psů trpících artritidou. Do studie byli zahrnuti psi malých a velkých plemen bez ohledu na momentálně užívaná léčiva proti artritidě. Majitelé psů vyplnili dotazník pro vyhodnocení parametrů kvality života. Veterinární lékař provedl fyzikální vyšetření hlavních kloubních struktur. Standardními veterinárními postupy bylo odebráno sérum a moč. Zvířata byla hodnocena před suplementací a 30 dní po suplementaci. Psi dostávali žvýkací pochoutky obsahující směs CFA, dextrátů, sušených jater a ořechovcové příchuti. Standardní dávka byla tvořena dvěma žvýkacími tabletami na 20 liber (9,1 kg) hmotnosti denně. Celkem se studie účastnilo 27 zvířat, z nichž tři zvířata ji nedokončila (věk: 10,5 roku ± 2,0 roky; samci: 13, samice: 11). Veterináři zaznamenali, že u zvířat s mírnými až středně závažnými symptomy se reakce na léčbu jevila jako příznivější, než u pokročilých případů. Ze subjektivních poznámek vyplynulo, že 75 % majitelů zaznamenalo v kvalitě každodenního života svého psa zlepšení. Běžně uváděli, že se zvířata zdála „šťastnější“, „energičtější“ a „temperamentnější“. Informace z dotazníků naznačovaly, že se u zvířat projevilo zlepšení chůze, pohybu po schodech a nálady. Markery v séru a moči byly beze změn. Celkově lze říci, že předložená data naznačují možnost využití směsi CFA ke zlepšení stavu psů trpících kloubními obtížemi. Pro objasnění mechanismu působení se nicméně doporučuje další výzkum.

Metabolismus S-adenosylmethioninu a onemocnění jater

Methionin je esenciální aminokyselina, metabolizovaná převážně v játrech, kde dochází působením enzymu methionin adenosyltransferázy ke konverzi na S-adenosylmethionin (SAMe). Ačkoli SAMe syntetizují veškeré buňky savců, většina ho vzniká v játrech – orgánu metabolizujícím přes 50 % methioninu z potravy. SAMe je nezbytný pro metylaci řady substrátů (DNA, proteinů, lipidů a mnoha dalších malých molekul) a syntézu polyaminů, proto poklesne-li jeho koncentrace pod určitou hladinu, případně je-li příliš vysoká, bude ovlivněna i normální funkce jater. Obsah SAMe v játrech ovlivňují fyziologické podmínky. Pro omezení těchto fluktuací je tedy rychlost syntézy a katabolismu SAMe v játrech přísně regulována. U myší může selhání regulace vést ke steatóze jater a rozvoji hepatocelulárního karcinomu (HCC). Z tohoto důvodu by udržování homeostáze SAMe mělo být terapeutickým cílem při léčbě nealkoholické steatohepatitidy, alkoholické a nealkoholické cirhózy jater a v chemoprevenci vzniku HCC.

Inhibice růstu nádorů po podání Inositol Hexafosfátu (IP6) a Inositolu

Inositol hexafosfát (IP6) je přírodně se vyskytující polyfosforylovaný sacharid, který je přítomen ve význačných množstvích téměř ve všech buňkách savců. V nedávné době bylo rozpoznáno, že má mnohočetné biologické funkce. Pozoruhodný protinádorový účinek IP6 byl demonstrován na různých experimentálních modelech. Také inositol je přirozená sloučenina s mírným protinádorovým účinkem. Nejkonzistentnějších a nejlepších protinádorových účinků bylo dosaženo kombinací IP6 a inositolu. Kromě snížení buněčné proliferace zvyšuje IP6 diferenciaci maligních buněk, která často vyústí ve zvrat k normálnímu fenotypu. Zvnějšku podaný IP6 je rychle vzat do buněk a defosforylován na inositol fosfáty s nižším obsahem fosfátů, které dále zasahují do cest transdukce signálu a zástavy buněčného cyklu. Zvýšená imunita a antioxidační vlastnosti mohou také přispět k destrukci nádorové buňky.Všechny novinky